Czy ubezpieczenie dziecka w przedszkolu jest obowiązkowe?

Czy ubezpieczenie dziecka w przedszkolu jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu nie jest obowiązkowe. Mimo tego, w niektórych placówkach, włodarze nadal traktują ubezpieczanie jako obowiązkowe i zmuszają rodziców do opłacania składek. Czasem wymagają pisemnej informacji o rezygnacji z ubezpieczenia. Część z...
Podstawy prawne dotyczące ubezpieczeń

Podstawy prawne dotyczące ubezpieczeń

  Wykaz najważniejszych aktów prawnych regulujących sprawy ubezpieczeń:   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny art. 805 – 834 Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem...
Kodeks Cywilny

Kodeks Cywilny

Tytuł XXVII Umowa ubezpieczenia   Dział I. Przepisy ogólne   Art. 805. Istota umowy ubezpieczenia § 1. Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia...