COMPENSA – szczegółowo

Ubezpieczenie NNW dziecka w Compensie to m.in:

 • ubezpieczenie szkolne obowiązujące przez cały rok, w czasie roku szkolnego i podczas wakacji
 • podstawowy zakres ochrony uwzględniający pogryzienie, ukąszenie, użądlenie w ramach jednorazowego świadczenia (jedno świadczenie w trakcie trwania polisy NNW Szkolne)
 • zwrot kosztów za operację plastyczną dziecka po nieszczęśliwym wypadku
 • wypłata świadczenia za każdy nieszczęśliwy wypadek, nawet jeżeli nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
 • zwrot kosztów za leczenie, rehabilitację i za pomoc psychologiczną dla dziecka po nieszczęśliwym wypadku
 • zwrot kosztów poniesionych w wyniku poszukiwania dziecka po jego zaginięciu

NNW szkolne to ubezpieczenie przedszkolne i ubezpieczenie dla ucznia szkolnego, które można zawrzeć jeszcze przed rozpoczęciem nauki dziecka w przedszkolu. Od razu po narodzinach.

Ubezpieczenie szkolne przeznaczone jest dla dzieci od 0 do 20 roku życia. Dla osób starszych mamy ubezpieczenie NNW Indywidualne.

Zakres:

 

Dokładnie informacje na temat tego, jaki zakres ma ubezpieczenie szkolne w Compensie znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia NNW Szkolnego. Poniżej prezentujemy najważniejsze elementy zakresu ubezpieczenia NNW dziecka, które obejmuje następujące zdarzenia:

 

 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku (wypłata np. 20% sumy ubezpieczenia za 20% trwałego uszczerbku na zdrowiu) – więcej informacji dotyczących wysokości świadczeń wynikających z procentowego uszczerbku na zdrowiu znajduje się w tabeli procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
 • dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
 • jednorazowe świadczenie na podstawie zaświadczenia lekarskiego z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję lub użądlenia oraz ugryzienia kleszcza (jeżeli w następstwie ugryzienia zostanie zdiagnozowana borelioza)
 • jednorazowe świadczenie na podstawie dokumentacji medycznej z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został stwierdzony trwały uszczerbek na zdrowiu
 • zwrot kosztów leczenia po nieszczęśliwym wypadku ubezpieczonego dziecka
 • zwrot kosztów pomocy psychologa po nieszczęśliwym wypadku ubezpieczonego dziecka (ubezpieczenie szkolne w swoim zakresie zawiera również zwrot kosztów konsultacji psychologicznych dla opiekuna prawne po śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku)
 • zwrot kosztów poszukiwania dziecka po zaginięciu (koszty dotyczą m.in. wynajęcia detektywa, wydrukowania ulotek, zamieszczenia ogłoszenia w mediach drukowanych, w Internecie)
 • pomoc w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka
 • zwrot kosztów korepetycji, gdy ubezpieczone dziecko nie mogło pobierać nauki po nieszczęśliwym wypadku (przez min. 7 dni)
 • zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych po nieszczęśliwym wypadku ubezpieczonego dziecka (ubezpieczenie szkolne uwzględnia tu operację zleconą przez lekarza i przeprowadzoną w Polsce)

 

 

 

Zapytaliśmy w Compensa o kilka kwestii, które Was interesowały – oto odpowiedzi jakie otrzymaliśmy:

 

 

Czy ubezpieczony otrzyma świadczenie, jeżel nie będzie trwałego uszczerbku po wypadku?

Tak – otrzyma jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu:

16. W przypadku, gdy nieszczęśliwy wypadek nie spowodował trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, COMPENSA wypłaca w ramach ubezpieczenia jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

17. Wypłata świadczenia następuje na podstawie dokumentacji medycznej stwierdzającej wystąpienie nieszczęśliwego wypadku i brak orzeczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu.

18. Świadczenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje wyłącznie jeden raz w okresie ubezpieczenia.

19. Świadczenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu nie przysługuje w przypadku, gdy nieszczęśliwy wypadek polega na pogryzieniu przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia.

Co dokładnie jest chronione w określeniu „dziecko w sieci”?

DZIECKO W SIECI:

58. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty udzielenia Ubezpieczonemu pomocy informatycznej, opartej o sieć serwisu informatycznego iMe, polegającej na:

 • weryfikacji odwiedzanych przez dziecko stron internetowych;
 • ustawieniu kontroli rodzicielskiej na popularnych przeglądarkach internetowych;
 • blokadzie wybranych przez rodzica lub opiekuna stron internetowych (np. facebook) – dostęp tylko po elektronicznym wyrażeniu zgodny przez rodzica;
 • stworzeniu osobnego konta z ograniczonymi uprawnieniami systemowym;
 • skanowaniu antywirusowym i maleware;
 • weryfikacji nielegalnego oprogramowania i usunięciu go na życzenie rodzica lub opiekuna;
 • zdalnej pomocy w odzyskaniu utraconego konta na portalu społecznościowym;
 • zdalnej pomocy w odzyskaniu skrzynki mailowej;
 • zdalnej pomocy w otwarciu podejrzanego załącznika;
 • udzieleniu informacji o możliwości zablokowania telefonu oraz karty SIM.

59. Pomoc informatyczna dostępna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

60. Warunkiem zdalnego wykonania pomocy informatycznej jest zgoda Ubezpieczonego na:

 • zainstalowanie w urządzeniu aplikacji;
 • zdalne wykonanie pomocy informatycznej poprzez akceptację komunikatu wyświetlonego na monitorze urządzenia.

61. W przypadku braku zgody Ubezpieczonego lub braku technicznych możliwości zdalnego wykonania pomocy, usługa będzie polegała na telefonicznym wsparciu informatycznym.

62. W przypadku, gdy do instalacji lub reinstalacji oprogramowania konieczne jest podanie kodu/klucza, Ubezpieczony zobowiązany jest samodzielnie podać kod/klucz wymagany do instalacji lub reinstalacji oprogramowania.

63. W celu skorzystania z pomocy informatycznej w ramach niniejszego ubezpieczenia należy zadzwonić pod nr tel. +48 22 244 22 20 lub napisać na adres e-mail: [email protected] podając nr polisy.

Jak działa dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby?

50. Wypłata dziennego świadczenia szpitalnego z powodu choroby następuje, jeżeli pobyt w szpitalu związany jest z chorobą zdiagnozowaną przez lekarza w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, i miał miejsce w okresie ubezpieczenia albo rozpoczął się w okresie ubezpieczenia.

51. COMPENSA wypłaca świadczenie do limitu określonego w polisie.

52. Dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest w ramach sumy ubezpieczenia określonej dla trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego pod warunkiem, że pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwał nieprzerwalnie co najmniej 5 dni.

53. Wypłata świadczenia następuje na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego.

Jak działa jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku?

37. Wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego następuje, jeżeli przyczyną leczenia szpitalnego Ubezpieczonego był zaistniały w okresie ubezpieczenia nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego objęty umową, niezależnie od tego czy samo leczenie szpitalne nastąpiło w okresie ubezpieczenia, czy po jego zakończeniu.

38. COMPENSA wypłaca jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku w wysokości równej limitowi określonego w polisie pod warunkiem, że leczenie Ubezpieczonego w szpitalu trwało nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych.

39. Wypłata świadczenia następuje na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego

* Rodzice w szczególności zwracają uwagę, na coraz większe ryzyko związane z hejtem, dlatego też najczęściej wybierają UNIQA

Czym się kierowaliśmy przy wyborze?

Na wybór złożyło się wiele czynników. Możliwość ubezpieczenia uczniów proponuje kilkanaście firm na rynku. Przyjęliśmy trzy kryteria.

 • Pierwszym kryterium była możliwość ubezpieczenia się online. Dla przykładu: Hestia ma ubezpieczenie uczniów w swojej ofercie, ale nie załatwimy tego online. Trzeba się telefonicznie umówić z agentem na spotkanie, lub udać do biura ubezpieczeniowego.
 • Drugim kryterium, była atrakcyjność cenowa oraz elastyczność. Możliwość wybrania z kilku wariantów. Oferty ubezpieczenia uczniów są do siebie podobne, jednak się od siebie różnią. Niektóre firmy dają atrakcyjne wyróżniki – np: Uniqa daje najszerszą możliwość zabezpieczenia się w przypadku pojawienia się hejtu w internecie oraz OC, które działa też na praktykach zawodowych. Compensa daje 5000 zł w przypadku zaginięcia lub porwania dziecka. Allianz ma najwyższą sumę ubezpieczenia w przypadku śmierci rodziców wskutek NNW (nawet do 150 000 zł w przypadku śmierci obojga rodziców w opcji dla przedszkola) Inne firmy też mają swoje atuty. Wybraliśmy naszym zdaniem te najistotniejsze.
 • Trzecim kryterium była łatwość wyboru dla rodzica – dlatego przedstawiamy trzy - cztery oferty spośród najlepszych, a nie wszystkie. Wybraliśmy te firmy, które mają najwięcej znaczących i przydatnych opcji. Nie da się ofert porównać tak wprost – jeden do jeden, bo mają zróżnicowane definicje i zakresy.

Podeszliśmy do tego praktycznie. Oczywiście ofert na rynku jest więcej – można się z nimi zapoznać np. tutaj. Są też oferty bardziej złożone. Rynek proponuje np. ubezpieczenie dziecka na wypadek nowotworu na dwa miliony euro, z którego można pokryć leczenie za granicą. W internecie wiele jest zbiórek na chore dzieci, a wystarczyłaby polisa za kilkadziesiąt zł Jeżeli chcesz sprawdzić np. ubezpieczenie na 2 000 000 euro? zobacz tutaj

Jeśli:

 • Nadal masz pytania
 • Potrzebujesz pomocy
 • Potrzebujesz wskazówki przy wyborze
 • Chcesz tradycyjnie, aby to Agent wszystko zrobił

Zadzwoń do nas: 501 436 232

7 dni w tygodniu w godz. 6:00 - 23:00

lub napisz

Dlaczego warto właśnie tak?

 • To zgodne z wytycznymi MEN
 • To rodzic, a nie Rada wybiera firmę
 • 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 • Ubezpieczyliśmy już ponad 80 tysięcy osób
 • Ponad 20 mln zł wypłaconych odszkodowań
 • Pomożemy w każdym przypadku