GENERALI – szczegółowo

Co jest przedmiotem ubezpieczenia w Generali?

 

 • Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu.
 • Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego.
 • Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby.
 • Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych będących następstwem nieszczęśliwego wypadku.
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych, będących następstwem nieszczęśliwego wypadku.
 • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (dotyczy zdiagnozowania chorób u osób, które nie ukończyły 25. roku życia).
 • Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (dotyczy nieszczęśliwego wypadku zaistniałego przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 25. roku życia).
 • Ugryzienie przez kleszcza (nie dotyczy ubezpieczenia oferowanego studentom, doktorantom, słuchaczom oraz pracownikom szkół wyższych).
 • Zwrot kosztów wycieczki szkolnej (nie dotyczy ubezpieczenia indywidualnego oferowanego studentom, doktorantom, słuchaczom oraz pracownikom szkół wyższych i placówek oświatowo-wychowawczych).
 • Pomoc psychologiczna (nie dotyczy ubezpieczenia indywidualnego oferowanego studentom, doktorantom, słuchaczom oraz pracownikom szkół wyższych i placówek oświatowo-wychowawczych).
 • Dla uczniów powyżej 13 roku życia, studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, słuchaczy i doktorantów, po opłaceniu dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej w życiu prywatnym oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu.
 • Generali obejmuje ochroną ubezpieczeniową również następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek wyczynowego uprawiania
  sportu. Powyższe nie dotyczy ubezpieczenia oferowanego studentom, pracownikom placówek oświatowo-wychowawczych oraz pozostałym osobom, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ukończyły 20. rok życia.
 • Generali ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia, z uwzględnieniem
  zapisów OWU.
 • Sumę ubezpieczenia ustala się oddzielnie na każde ze świadczeń określonych w OWU.
 • Wyboru wysokości sumy ubezpieczenia w ramach dostępnych wariantów dokonuje Ubezpieczający.
 • Suma ubezpieczenia w czasie trwania umowy ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego świadczenia aż do jej całkowitego wyczerpania.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie Generali?

 

 • Generali ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia.
 • Zdarzeń zaistniałych w wyniku wszelkich chorób lub stanów chorobowych, nawet takich, które występują nagle, o ile nie zostały objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w § 3 ust. 3 pkt 5, 8 oraz pkt 11 OWU.
 • Zdarzeń zaistniałych w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (nie dotyczy § 3 ust. 3 pkt 1 OWU).
 • Zdarzeń powstałych wskutek lub podczas uprawiania sportów ekstremalnych.
 • Zdarzeń powstałych wskutek lub podczas wyczynowego uprawiania sportu (dotyczy ubezpieczenia oferowanego studentom, pracownikom placówek oświatowo-wychowawczych oraz pozostałym osobom, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ukończyły 20. rok życia).

* Rodzice w szczególności zwracają uwagę, na coraz większe ryzyko związane z hejtem, dlatego też najczęściej wybierają UNIQA

Czym się kierowaliśmy przy wyborze?

Na wybór złożyło się wiele czynników. Możliwość ubezpieczenia uczniów proponuje kilkanaście firm na rynku. Przyjęliśmy trzy kryteria.

 • Pierwszym kryterium była możliwość ubezpieczenia się online. Dla przykładu: Hestia ma ubezpieczenie uczniów w swojej ofercie, ale nie załatwimy tego online. Trzeba się telefonicznie umówić z agentem na spotkanie, lub udać do biura ubezpieczeniowego.
 • Drugim kryterium, była atrakcyjność cenowa oraz elastyczność. Możliwość wybrania z kilku wariantów. Oferty ubezpieczenia uczniów są do siebie podobne, jednak się od siebie różnią. Niektóre firmy dają atrakcyjne wyróżniki – np: Uniqa daje najszerszą możliwość zabezpieczenia się w przypadku pojawienia się hejtu w internecie oraz OC, które działa też na praktykach zawodowych. Compensa daje 5000 zł w przypadku zaginięcia lub porwania dziecka. Allianz ma najwyższą sumę ubezpieczenia w przypadku śmierci rodziców wskutek NNW (nawet do 150 000 zł w przypadku śmierci obojga rodziców w opcji dla przedszkola) Inne firmy też mają swoje atuty. Wybraliśmy naszym zdaniem te najistotniejsze.
 • Trzecim kryterium była łatwość wyboru dla rodzica – dlatego przedstawiamy trzy - cztery oferty spośród najlepszych, a nie wszystkie. Wybraliśmy te firmy, które mają najwięcej znaczących i przydatnych opcji. Nie da się ofert porównać tak wprost – jeden do jeden, bo mają zróżnicowane definicje i zakresy.

Podeszliśmy do tego praktycznie. Oczywiście ofert na rynku jest więcej – można się z nimi zapoznać np. tutaj. Są też oferty bardziej złożone. Rynek proponuje np. ubezpieczenie dziecka na wypadek nowotworu na dwa miliony euro, z którego można pokryć leczenie za granicą. W internecie wiele jest zbiórek na chore dzieci, a wystarczyłaby polisa za kilkadziesiąt zł Jeżeli chcesz sprawdzić np. ubezpieczenie na 2 000 000 euro? zobacz tutaj

Jeśli:

 • Nadal masz pytania
 • Potrzebujesz pomocy
 • Potrzebujesz wskazówki przy wyborze
 • Chcesz tradycyjnie, aby to Agent wszystko zrobił

Zadzwoń do nas: 501 436 232

7 dni w tygodniu w godz. 6:00 - 23:00

lub napisz

Dlaczego warto właśnie tak?

 • To zgodne z wytycznymi MEN
 • To rodzic, a nie Rada wybiera firmę
 • 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 • Ubezpieczyliśmy już ponad 80 tysięcy osób
 • Ponad 20 mln zł wypłaconych odszkodowań
 • Pomożemy w każdym przypadku