Ubezpieczenie telefonu komórkowego

To w praktyce ubezpieczenie wszystkich telefonów komórkowych i laptopów w domu

 

W skrócie:

 • Ubezpieczasz wszystkie urządzenia przenośne w domu na łączną wartość od 20 000 zł do 50 000 zł
 • Nie jest konieczny wykaz urządzeń
 • Zakres ubezpieczenia – wszystkie ryzyka w tym: zalanie, rozbicie, kradzież z włamaniem
 • Rażące niedbalstwo też jest chronione
 • 14 zł miesięcznie
 • Pierwsza składka dopiero za 7 dni

 

 

 

Przykłady zdarzeń które są chronione:

 • Twój telefon Ci wypadnie z ręki i rozbijesz szybkę
 • Twój laptop przypadkiem spadnie i rozbijesz matrycę
 • Zalejesz przypadkiem laptop lub telefon herbatą
 • Telefon wpadnie Ci do wanny z wodą
 • Ukradną C telefon z mieszkania
 • Przepięcie w gniazdku uszkodzi Ci sprzęt

 

Jak to działa:

Ubezpieczasz mieszkanie w którym mieszkasz lub przebywasz. Mieszkanie nie musi być Twoje – może być wynajęte. Ważne jest to, aby podać adres mieszkania w którym przebywasz. W dowolnej chwili możesz zmienić ten adres. W ramach tego ubezpieczenia masz ubezpieczone ruchomości domowe – czyli np. meble, sprzęty AGD, rzeczy osobiste itd. Telefony komórkowe i laptopy – to też przecież ruchomości domowe. Nie są wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia ani ograniczone kwotowo.

 

Dlaczego warto i co oprócz tego dostajesz:

 

 • Ubezpieczenie „Bezpieczne Mieszkanie” to jeden z najszerszych możliwych zakresów ubezpieczenia mieszkania i jego wyposażenia dostępny na rynku. Ubezpieczasz w praktyce wszystkie meble i to jak masz urządzone mieszkanie;
 • Ubezpieczenie w konwencji all risk (od wszystkich ryzyk) a w tym między innymi: zalania, pożary, przepięcia, kradzieże, włamania, wybuchy gazu, stłuczenia szyb, itd… Twoje mienie jest ubezpieczone w praktyce od wszystkiego czego nie ma w wyłączeniach.
 • Ubezpieczasz wszystkie telefony komórkowe w domu np. od stłuczenia lub zalania do pełnej wartości.
 • Chronimy Twoje mienie też przed tzw. „rażącym niedbalstwem” – wypłacimy odszkodowanie nawet gdy ktoś np. zapomni wyłączyć żelazko, palnik gazowy lub zgasić świeczkę i dojdzie do pożaru.
 • Wypłacimy też odszkodowanie, jeśli Ty lub Twoi bliscy nieumyślnie wyrządzicie szkodę innej osobie – OC w życiu prywatnym (np. gdy zalejesz sąsiada lub uderzysz rowerem, lub jadąc na nartach w kogoś lub coś i dojdzie do szkody) – zakres terytorialny – cała Europa! Suma gwarancyjna aż do 500 000 zł.
 • Assistance – czyli pomoc fachowców. Naprawimy zepsuty telewizor, pralkę, lodówkę, zmywarkę itd. po gwarancji oraz zapłacimy za części zamienne (sprzęt RTV i AGD aż do 8 lat!)
 • Assistance – pomożemy, gdy rozładuje Ci się akumulator w samochodzie pod domem.
 • Zapłacimy nawet za pękanie ścian i tynków.
 • Ubezpieczamy Twój rower, hulajnogę od rabunku w trakcie przejażdżki.
 • Nie ma zwyżki za parter i ostatnie piętro, ani zwyżek składki po szkodzie.
 • Suma ubezpieczenia odnawia się co miesiąc, a nie co rok jak w polisie rocznej.
 • Umowa na czas nieokreślony – nie masz zobowiązań na rok – w dowolnej chwili możesz zrezygnować.

 

Ile to kosztuje?

 

suma ubezpieczeniamiesięczna składka
20 000 zł14 zł
30 000 zł19 zł
50 000 zł29 zł

 

 


 

 

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

 

Złóż wniosek telefoniczne – zadzwoń pod nr 501 436 232, lub wypełnij poniższy formularz

 

O czym musisz pamiętać?

 

 • Twój telefon jest w pełni ubezpieczony tylko pod adresem ubezpieczenia – czyli w domu. Jeżeli do uszkodzenia dojdzie poza adresem podanym w polisie – Twoje odszkodowanie będzie ograniczone do 800 zł
 • Chronione są tylko te uszkodzenia, które powstały w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, a nie wcześniej.

Ubezpieczam mieszkanie a w nim telefony

Dane ubezpieczającego (osoba wskazana w umowie, która zawiera umowę ubezpieczenia i będzie opłacać składki ubezpieczeniowe) :

Oświadczenia składane przez ubezpieczającego
 1. Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Bezpieczne Mieszkanie o wz. 6944 (dalej OWU), szczególnymi warunkami ubezpieczenia Assistance Bezpieczne Mieszkanie o wz. 6945, zatwierdzonymi uchwałą zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 15 grudnia 2020 r., wraz z aneksem do OWU zatwierdzonym uchwałą zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 15 grudnia 2020 r., które zostały mi doręczone przed zawarciem umowy. Wymienione OWU i SWU wraz z wykazem informacji wymaganym przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, dokumentem zawierającym informacje o produkcie oraz procedurą składania i rozpatrywania reklamacji zostały mi doręczone przed zawarciem umowy ubezpieczenia w formie elektronicznej.

 2. Oświadczam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych, wskazanymi w dokumencie „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna” załączonym do OWU. Przedmiotowe informacje są również publicznie dostępne na stronie internetowej UNIQA pod adresem: www.uniqa.pl/dane-osobowe.

 3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek jako ubezpieczający oświadczam, że finansuję w całości koszt składki ubezpieczeniowej i przekażę ubezpieczonemu dokumenty wskazane w ustępie pierwszym niniejszego wniosku (dot. oświadczeń ubezpieczającego), w tym informację wymaganą przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. z późn. zm.

 1. Akceptuję treść punktów 1 - 3 w niniejszym oświadczeniu oraz regulamin składania wniosku elektronicznego.

 

Dokumenty do pobrania:

 

OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia – pobierz

SWU – Szczególne Warunki Ubezpieczenia (dotyczy Assistance) – pobierz

IPID – Karta Produktu – pobierz

Jeśli:

 • Nie znalazłeś odpowiedzi
 • Masz wątpliwości
 • Potrzebujesz pomocy
 • Mamy zrobić to za Ciebie

Zadzwoń do nas: 501 436 232, lub napisz