Jak zgłosić szkodę?

Pierwszy krok – przygotuj dokumenty

Aby zgłosić zdarzenie przygotuj następujące dokumenty i dane:
 • numer polisy
 • swój numer PESEL
 • data i miejsce zdarzenia
 • numer konta na które ma być wypłacone odszkodowanie / świadczenie
 • skany lub zdjęcia dokumentów związanych ze zdarzeniem
 • przygotuj sobie opis zdarzenia - czyli co i jak się stało

Drugi krok – zgłoś zdarzenie

Zgłoszenie możesz zrobić w następujący sposób:
Kontakt z Zakładem Ubezpieczeń
 • telefonicznie pod nr infolinii
 • online na stronie www
 • osobiście w dowolnym biurze właściwego Zakładu Ubezpieczeń w Polsce

Trzeci krok – monitorowanie procesu likwidacji

Proces likwidacji szkody składa się z następujących faz:
 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia szkody – otrzymasz mail potwierdzający, że Twoje zgłoszenie zostało przyjęte
 • Rejestracja szkody – otrzymasz numer szkody, którym będziesz się posługiwać w tej sprawie
 • Weryfikacja zgłoszenia i uzupełnianie dokumentacji szkodowej
 • Wydanie decyzji i wypłata odszkodowania / świadczenia
 • Przelew kwoty na wskazane konto

 

Co zrobić gdy nie zgadzasz się z decyzją?

W przypadku gdy nie zgadzasz się z decyzją – zgodnie z prawem przysługuje Ci możliwość złożenia reklamacji.

Forma złożenia reklamacji:
 • elektronicznie: poprzez formularz na stronie www lub e-mailem
 • ustnie: telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce obsługującej klientów
 • pisemnie: na adres jednostki obsługującej klientów
 • pisemnie na adres siedziby właściwego Zakładu Ubezpieczeń

 

Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację:
 • 30 dni od otrzymania reklamacji daty wpływu reklamacji
 • 60 dni od otrzymania reklamacji – w szczególnie skomplikowanych sprawach

 

Forma udzielenia odpowiedzi na reklamację
 • na piśmie lub innym trwałym nośniku informacji
 • pocztą elektroniczną – na wniosek klienta

 

Dodatkowo możesz:

 • wystąpić do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy – jeśli Zakład Ubezpieczeń nie uwzględni roszczeń ze złożonej reklamacji
 • wystąpić do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie sporu z Zakładem Ubezpieczeń (informacje na ten temat dostępne są na stronie www.rf.gov.pl)
 • dochodzić roszczeń w sądzie – jeśli nie akceptujesz stanowiska Zakładu Ubezpieczeń. Od decyzji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego w terminach określonych przepisami kodeksu cywilnego. Podmiotem wyłącznie właściwym, przeciwko któremu może być skierowany pozew w postępowaniu sądowym jest właściwy Zakład Ubezpieczeń. Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania powództwa jest zgodnie z wyborem Klienta sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta, albo sąd właściwości ogólnej.

Pamiętaj!

 • W przypadku szkody osobowej (uszkodzenia ciała, itd.) możesz dostać tyle odszkodowań - ile masz czynnych polis.
 • W przypadku jakichkolwiek problemów z wypłatą odszkodowania skontaktuj się z agentem ubezpieczeniowym u którego była zawierana polisa - większość agentów pomaga swoim klientów w sprawach odszkodowań.

Dlaczego warto z Pewny.PL?

 • Masz dokładnie taką ochronę, za jaką płacisz.
 • Oszczędzasz czas i pieniądze.
 • Masz sprawdzony wybór.
 • Unikniesz pułapek i problemów.
 • Ubezpieczyliśmy już ponad 80 tysięcy osób.
 • Pomagamy w trudnych sytuacjach.

Jeszcze niezdecydowany?

 • Nadal masz pytania?
 • Potrzebujesz pomocy?
 • Potrzebujesz wskazówki przy wyborze?
 • Chcesz załatwić wszystko przez telefon?

Zadzwoń: 501 436 232  (5:00 - 23:00), lub napisz

w innych godzinach - SMS

Polisy wystawiamy nawet o północy