Czy ten portal ma profity za polecane ubezpieczenia?

Nie. Za polecane ubezpieczenia nie. Dopiero gdy dochodzi do zawarcia umowy – portal ma profity. W dzisiejszych czasach to powszechne, że firmy z różnych branż płacą za polecanie swoich usług. Dzięki temu możemy dostarczać treści edukacyjne dotyczące ubezpieczeń i się rozwijać.

Interesujące? Udostępnij!