Jakie są modele ubezpieczania uczniów przez szkołę?

Są trzy podstawowe modele:

Model najstarszy – szkoła zawiera polisę w imieniu rodziców. Wybiera firmę i oraz zbiera i przekazuje składki.

Model starszy – szkoła wybiera firmę i ją rekomenduje – rodzic wybiera wariant i sam opłaca online składkę.

Model rekomendowany – to model, w którym szkoła poważnie traktuje rodziców, ich pieniądze i prawo do wyboru. Rekomenduje rodzicom, aby sami wybrali sobie zarówno firmę ubezpieczeniową, jak i wariant. Podaje link np. do takiej strony jak ta. Rodzic ma prawdziwy wybór. Najpierw zapoznaje się z ofertą, potem dokonuje wyboru firmy i wariantu. Zawiera polisę online i sam opłaca składkę.

Więcej na ten temat można się dowiedzieć TUTAJ

Interesujące? Udostępnij!