Auto Casco krótkoterminowe

Dla kogo

 • Właściciela
 • Posiadacza
 • Kolegi

Zakres

 • Auto Casco
 • Assistance
 • Szyby

Atuty

 • Niska składka
 • Polisa na odległość
 • Natychmiast

Zrób to w najbardziej wygodny dla Ciebie sposób:

Z

Szybko i sprawnie

Wylicz składkę krótkoterminowego Auto Casco

Precyzyjnie i dokładnie

Sprawdź, kiedy warto zawrzeć krótkoterminowe Autocasco

Nasza rekomendacja:

Jeżeli nie stać Cię na remont pojazdu po wypadku – kup polisę AC.

Kiedy warto wykupić krótkoterminowe Auto Casco?

 

 • Kiedy pożyczysz od kogoś prywatnie samochód, a on nie ma autocasco.
 • Kiedy pożyczasz od kogoś prywatnie samochód, ale nie chcesz obciążać jego ubezpieczenia AC i OC.
 • Jeździsz motorem kilka tygodni w roku
 • W innych podobnych przypadkach.

 

Jak skutecznie i tanio wykupić AC krótkoterminowe?

 

 • Zawierasz polisę roczną z 14 dniowym terminem płatności.
 • W ciągu 30 dni od zakupu – pisemnie odstępujesz od umowy.
 • Rozliczasz z zakładem ubezpieczeń składkę tylko za tyle dni, ile minęło od początku polisy do dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

 

Okazuje się, że niewielu agentów stosuje ten mechanizm. Jest on całkowicie legalny i zgodny z prawem. Są dwie prawne możliwości.

Pierwsza wynika  z zapisów Kodeksu Cywilnego w którym artykuł 812 paragraf 4 mówi:

„Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.”

Druga możliwość to odstąpienie od umowy zawartej na odległość gdzie podstawą prawną jest Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w której artykuł 40 mówi:
„1.Konsument, który zawarł na odległość umowę o usługi finansowe, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy przed zawarciem na odległość umowy o usługi finansowe ust. 3, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 4.
 
2.W przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy przed zawarciem na odległość umowy o usługi finansowe ust. 3, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.”
 

Ile to kosztuje?

 

Składka wynosi 1/365 rocznej składki za każdy dzień obowiązywania polisy. Przykładowo, gdy roczne ubezpieczenie kosztuje 2 500 zł – to krótkoterminowe AC kosztuje 2500 zł podzielić na 365 dni = niecałe 7 zł dziennie. W praktyce mogłoby to chronologicznie wyglądać tak:

 

 • 1 czerwca zawierasz polisę ze składką roczną 2 500 zł
 • 14 czerwca termin opłacenie składki
 • 20 czerwca – odstępujesz od umowy
 • Gdy składkę zapłaciłeś przed datą odstąpienia – Zakład Ubezpieczeń zwróci Ci składkę.
 • Gdy składki nie zapłaciłeś – będziesz zobowiązany do zapłaty składki tylko za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w wysokości 2500 zł/ 365 dni x 20 dni = 136,99 zł + ustawowe odsetki za 6 dni 0,22 zł = 137,21 zł
 • WAŻNE!!! Niezapłacenie składki w terminie, nie pozbawia Cię ochrony, a jedynie zobowiązuje Cię do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę.

Dokumenty do pobrania:

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych PDF

Umowa kupna sprzedaży pojazdu – WORD lub PDF

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej WORD lub PDF

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym PDF

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym PL-EN PDF

Druk wypowiedzenia OC – WORD lub PDF

Druk odstąpienia od umowy ubezpieczenia – Kodeksowy – WORD lub PDF

Druk odstąpienia od umowy zawartej na odległość – WORD lub PDF

Taryfikator Mandatów 2022 – PDF

Z

Sprawdź składkę

Wylicz składkę krótkoterminowego Auto Casco

Dlaczego warto z Pewny.PL?

 • Masz dokładnie taką ochronę, za jaką płacisz.
 • Oszczędzasz czas i pieniądze.
 • Masz sprawdzony wybór.
 • Unikniesz pułapek i problemów.
 • Ubezpieczyliśmy już ponad 80 tysięcy osób.
 • Pomagamy w trudnych sytuacjach.

Jeszcze niezdecydowany?

 • Nadal masz pytania?
 • Potrzebujesz pomocy?
 • Potrzebujesz wskazówki przy wyborze?
 • Chcesz załatwić wszystko przez telefon?

Zadzwoń: 501 436 232  (5:00 - 23:00), lub napisz

w innych godzinach - SMS

Polisy wystawiamy nawet o północy

Pamiętaj!

 • Data odstąpienia od umowy ubezpieczenia musi nastąpić najpóźniej 30 dni od daty zawarcia polisy, a nie od daty rozpoczęcia. W przypadku przedsiębiorców – 7 dni
 • Jeżeli nie zdążysz odstąpić od umowy w ustawowym terminie – będziesz zobowiązany do zapłaty całej rocznej składki