Ubezpieczenie wycieczki szkolnej

Dla kogo

 • Dla organizatora wycieczki
 • Dla nauczyciela
 • Dla wychowawcy klasy
 • Dla dyrektora szkoły

Zakres

 • Uszczerbek na zdrowiu
 • Śmierć
 • Koszty rezygnacji
 • Koszty leczenia

Atuty

 • Wybór ekspertów
 • Bez listy uczestników
 • Atrakcyjna cena
 • Polisa od ręki

Trzy proste kroki do ubezpieczenia wycieczki:

Szybko oblicz składkę za ubezpieczenie wycieczki w Polsce

Kalkulator - wycieczka

Składka to jest koszt łączny za wszystkie dni wycieczki/obozu/kolonii/wyjazdu. W przypadku wyjazdów sportowych, składka zależy od uprawianej dyscypliny sportowej.

Do wyboru zakresy:

Rekomendowany na 60 000 zł - składka 4,40 zł od osoby za całą wycieczkę

GENERALI

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu - 600 zł za 1% uszczerbku
 • Zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 60 000 zł

 

Minimalny na 40 000 zł - składka 3,00 zł od osoby za całą wycieczkę

GENERALI

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu - 400 zł za 1% uszczerbku
 • Zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 40 000 zł

 

Rozszerzony na 80 000 zł - składka 9,10 zł od osoby za całą wycieczkę

GENERALI

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu - 800 zł za 1% uszczerbku
 • Zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 80 000 zł
 • Niezdolność do samodzielnej egzystencji - 60 000 zł
 • Pobyt w szpitalu w następstwie wypadku - 20 000 zł
 • Inwalidztwo w następstwie wypadku - 50 000 zł

WAŻNE

W przypadku wyjazdów sportowych stawki uzależnione są od uprawianej dyscypliny.

Minimalna składka z jednej polisy wynosi 50 zł

Zamów polisę TUTAJ

 

Do wyboru zakresy:

Rekomendowany na 30 000 zł - składka 4,40 zł od osoby za całą wycieczkę

GENERALI

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu - 300 zł za 1% uszczerbku
 • Zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 30 000 zł

 

Minimalny na 20 000 zł - składka 3,00 zł od osoby za całą wycieczkę

GENERALI

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu - 200 zł za 1% uszczerbku
 • Zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 20 000 zł

 

Rozszerzony na 80 000 zł - składka 9,10 zł od osoby za całą wycieczkę

GENERALI

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu - 400 zł za 1% uszczerbku
 • Zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 40 000 zł
 • Niezdolność do samodzielnej egzystencji - 30 000 zł
 • Pobyt w szpitalu w następstwie wypadku - 10 000 zł
 • Inwalidztwo w następstwie wypadku - 25 000 zł

 

WAŻNE

W przypadku wyjazdów sportowych stawki uzależnione są od uprawianej dyscypliny.

Minimalna składka z jednej polisy wynosi 50 zł

Zamów polisę TUTAJ

 

Do wyboru zakresy:

Rekomendowany na 25 000 zł - składka 5,50 zł od osoby za całą wycieczkę

GENERALI

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu - 250 zł za 1% uszczerbku
 • Zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 25 000 zł

 

Minimalny na 10 000 zł - składka 3,30 zł od osoby za całą wycieczkę

GENERALI

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu - 150 zł za 1% uszczerbku
 • Zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 15 000 zł

 

Rozszerzony na 30 000 zł - składka 13,50 zł od osoby za całą wycieczkę

Generali

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu - 300 zł za 1% uszczerbku
 • Zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 30 000 zł
 • Niezdolność do samodzielnej egzystencji - 22 500 zł
 • Pobyt w szpitalu w następstwie wypadku - 20 000 zł
 • Inwalidztwo w następstwie wypadku - 20 000 zł

 

WAŻNE

W przypadku wyjazdów sportowych stawki uzależnione są od uprawianej dyscypliny.

Minimalna składka z jednej polisy wynosi 50 zł

Zamów polisę TUTAJ

 

Do wyboru zakresy:

Rekomendowany na 10 000 zł - składka 7,20 zł od osoby za całą wycieczkę

UNIQA

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu - 100 zł za 1% uszczerbku
 • Zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 10 000 zł
 • Zwrot kosztów leczenia - 1 000 zł
 • Zadośćuczynienie za ból - 1 000 zł
 • Rezygnacja z wycieczki - 500 zł - tylko gdy wyjazd organizuje profesjnalna firma

 

Minimalny na 10 000 zł - składka 4,80 zł od osoby za całą wycieczkę

UNIQA

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu - 100 zł za 1% uszczerbku
 • Zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 10 000 zł

 

Rozszerzony na 20 000 zł - składka 14,40 zł od osoby za całą wycieczkę

UNIQA

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu - 200 zł za 1% uszczerbku
 • Zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 20 000 zł
 • Zwrot kosztów leczenia - 2 000 zł
 • Zadośćuczynienie za ból - 2 000 zł
 • Rezygnacja z wycieczki - 1 000 zł - tylko gdy wyjazd organizuje profesjnalna firma

WAŻNE

W przypadku wyjazdów sportowych stawki uzależnione są od uprawianej dyscypliny.

Minimalna składka z jednej polisy wynosi 50 zł

Zamów polisę TUTAJ

 

Do wyboru zakresy:

Rekomendowany na 10 000 zł - składka 11,20 zł od osoby za całą wycieczkę

UNIQA

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu - 100 zł za 1% uszczerbku
 • Zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 10 000 zł
 • Zwrot kosztów leczenia - 1 000 zł
 • Zadośćuczynienie za ból - 1 000 zł
 • Rezygnacja z wycieczki - 500 zł - tylko gdy wyjazd organizuje profesjonalna firma

 

Minimalny na 10 000 zł - składka 8,00 zł od osoby za całą wycieczkę

UNIQA

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu - 100 zł za 1% uszczerbku
 • Zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 10 000 zł

 

Rozszerzony na 20 000 zł - składka 22,40 zł od osoby za całą wycieczkę

UNIQA

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu - 200 zł za 1% uszczerbku
 • Zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 20 000 zł
 • Zwrot kosztów leczenia - 2 000 zł
 • Zadośćuczynienie za ból - 2 000 zł
 • Rezygnacja z wycieczki - 1 000 zł - tylko gdy wyjazd organizuje profesjnalna firma

 

WAŻNE

W przypadku wyjazdów sportowych stawki uzależnione są od uprawianej dyscypliny.

Minimalna składka z jednej polisy wynosi 50 zł

Zamów polisę TUTAJ

 

Ubezpiecz wycieczkę:

Z

Wypełnij formularz

Resztę zrobimy za Ciebie!

Samodzielnie wystaw polisę

Konieczna będzie lista uczestników – max 30 osób na jednej polisie

Ochrona nawet jeszcze dzisiaj

Zbadaliśmy 4 najczęściej popełniane błędy przez kierowników wycieczek. Zadbaj, aby Twoja wycieczka była ubezpieczona wzorowo!

 

Błąd nr 1

Kierownik wycieczki szuka najtańszej oferty – ubezpieczenie można zawrzeć już nawet za 30 groszy od osoby.

Należy jednak wiedzieć, że suma ubezpieczenia jest śmiesznie niska. Odszkodowanie za 1% uszczerbku wynosi 10 zł. Przypomina to sytuację, w której klient udaje, że płaci składkę, a firma udaje, że ubezpiecza. Jak z tego wybrnąć? Ustalić minimalną kwotę za 1% uszczerbku na poziomie nie niższym niż np. 100 zł.

Błąd nr 2

Kierownik wycieczki sądzi, że ubezpieczenie dotyczy każdego wypadku, jaki zdarzy się na wycieczce.

Nie – to nie jest prawda. Wszystkie warunki ubezpieczenia, w każdej firmie ubezpieczeniowej, mają wyłączenia odpowiedzialności. Nie ma ubezpieczeń od wszystkiego.

Błąd nr 3

Kierownik wycieczki uważa, że do ubezpieczenia potrzebna jest lista uczestników.

Nie ma takiej potrzeby. Są firmy, które wystawiają takie polisy bez listy uczestników – tzw. polisa bezimienna.

Błąd nr 4

Kierownik wycieczki zakłada, że ubezpieczenie uczestników wycieczki jest obowiązkowe.

To prawda – jest obowiązkowe, ale tylko dla wycieczek zagranicznych. Dla wycieczek krajowych, takie ubezpieczenie jest dobrowolne. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki w § 7 pkt. 2.: „W przypadku wycieczki organizowanej za granicą szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów”.

 

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

1. Czy potrzebna jest lista ubezpieczonych?
 
 
Nie – dla wycieczek krajowych
Tak – dla wycieczek zagranicznych
Tak – jeśli chcesz ubezpieczyć wycieczkę dzisiaj od dzisiaj za np. ruszacie za godzinę
Tak – dla wszystkich wycieczek ubezpieczanych w Warcie
 
 

2. Czy ubezpieczenie obejmuje też opiekunów?

 
 
Tak – podając liczbę ubezpieczonych – dołączasz ich do liczby uczestników. Przykład: 30 uczniów jedzie na wycieczkę z trzema opiekunami. Do ubezpieczenia podajesz w formularzu 33 osoby.
 
 

3. Kogo mam wpisać jako ubezpieczającego?

 

 
Można wpisać siebie jako osobę fizyczną wraz z numerem PESEL albo Szkołę lub inną instytucję wraz z numerem NIP lub Regon. Czasami – ze względów formalnych trzeba wpisać kilka podmiotów – np: Nabywcę i Odbiorcę czyli Gminę, Miasto, Szkołę itd, itp. wszystkie te potrzeby opisz w formularzu w UWAGACH – spokojnie – dopiszemy to do polisy.
 
 

4. Czy mogę ubezpieczyć wycieczką na godzinę przed wyjazdem?

 

 
Tak – wypełnij formularz i koniecznie zadzwoń pod nr 501 436 232 – nawet bardzo późnym wieczorem, albo bardzo wczesnym rankiem – pomożemy.
 
 
 

5. Czy jak wypełnię formularz, to muszę zapłacić?

 

 
Tak – jeśli chcesz i potrzebujesz taką polisę
Nie – jeśli wypełniasz tylko dla zabawy
Nie – jeśli zrezygnujesz na jeden dzień przed rozpoczęciem polisy wysyłając maila na adres [email protected] o treści – rezygnuję z polisy nr ….. TAK, to wystarczy.

 

Nasze rekomendacje:

Wycieczki krajowe – UNIQA, GENERALI

Wycieczki zagraniczne – UNIQA, WARTA, WIENER

Ubezpieczenie uczestników wycieczek organizowanych przez szkoły, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków – jest obowiązkowe, ale tylko dla wycieczek zagranicznych. Dla wycieczek krajowych, takie ubezpieczenie jest dobrowolne. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki w § 7 pkt. 2.

W przypadku wycieczki organizowanej za granicą szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów. pobierz

Organizatorzy, jednak wolą ubezpieczać uczestników krajowych wycieczek, pomimo braku takiego obowiązku. To wygodne, bo jak się coś wydarzy, to są wolni od potencjalnych pretensji i oczekiwań rodziców. WAŻNE – przy ubezpieczaniu wycieczek w kraju – nie jest konieczna lista uczestników – tzw. ubezpieczenie bezimienne.

Ile?

 • wycieczki w kraju – od 3 zł za osobę – w zależności od ilości osób, zakresu, sum ubezpieczenia i czasu trwania wycieczki
 • wycieczki zagraniczne – od 4 zł za osobę – w zależności od ilości osób, zakresu, sum ubezpieczenia i czasu trwania wycieczki
 • wycieczki mieszane – od 3,50 zł za osobę – w zależności od ilości osób, zakresu, sum ubezpieczenia i czasu trwania wycieczki

Pliki do pobrania – wycieczka krajowa:

UNIQA:

Ogólne warunki ubezpieczenia – POBIERZ

Tabela uszczerbków – POBIERZ

Informacja o produkcie – POBIERZ

GENERALI:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – POBIERZ

Tabela Uszczerbków – POBIERZ

Dlaczego warto z Pewny.PL?

 • Masz dokładnie taką ochronę, za jaką płacisz.
 • Oszczędzasz czas i pieniądze.
 • Masz sprawdzony wybór.
 • Unikniesz pułapek i problemów.
 • Ubezpieczyliśmy już ponad 80 tysięcy osób.
 • Pomagamy w trudnych sytuacjach.

Jeszcze niezdecydowany?

 • Nadal masz pytania?
 • Potrzebujesz pomocy?
 • Potrzebujesz wskazówki przy wyborze?
 • Chcesz załatwić wszystko przez telefon?

Zadzwoń: 501 436 232  (5:00 - 23:00), lub napisz

w innych godzinach - SMS

Polisy wystawiamy nawet o północy

Pamiętaj!

 • Ubezpieczenie wycieczki krajowej jest dobrowolne.
 • Całkowita rezygnacja z ubezpieczenia, oznacza brak dodatkowego wsparcia finansowego, czyli realnej pomocy w momencie wypadku.
 • Najniższe składki mogą oznaczać niskie sumy ubezpieczenia, czyli – niskie kwoty wypłacanych świadczeń.
 • Powinieneś mieć naprawdę dobry wybór!