OC Nauczyciela

Dla kogo

 • Dla nauczycieli
 • Dla wychowawców
 • Dla opiekunów
 • Dla pedagogów

Zakres

 • OC zawodowa
 • Cały Świat
 • Rażące niedbalstwo w zakresie
 • Udział własny zniesiony

Atuty

 • 200 000 zł suma ubezpieczenia
 • 51 zł – roczna składka
 • Solidny Partner

Nasza rekomendacja:

 • GENERALI – 51 zł rocznie

Dlaczego ten wybór:

 

 • zakres terytorialny Cały Świat
 • zniesiony udział własny
 • polisa obejmuje rażące niedbalstwo
 • wysoka suma gwarancyjna 200 000 zł
 • niska roczna składka – 51 zł

 

Pobierz OWU czyli ogólne warunki ubezpieczenia TUTAJ

Uwaga – Ubezpieczenie zawierane jest na produkcie nazwanych „GENERALI Z MYŚLĄ O FIRMIE”. Jednym z elementów tego ubezpieczenia jest OC zawodowa nauczycieli

 • szczegóły odpowiedzialności cywilnej zawodowej – klauzula OC19 – strona 62 OWU
 • włączenie rażącego niedbalstwa – § 51 pkt 3 – strona 31 OWU

 

Na jednej polisie można ubezpieczeyć wielu nauczycieli i wychowawców. Składka wynosi 51 zł od osoby

 

 

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczającego – osoby fizycznej za szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych i w związku z wykorzystywanym w tej działalności mieniem, do naprawienia których Ubezpieczający jest zobowiązany w myśl przepisów prawa.

Warunkiem odpowiedzialności, jest zajście wypadku w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia przed terminem przedawnienia.

Ochrona ubezpieczeniowa określona w ust. 1 obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego:
1) z tytułu czynów niedozwolonych (deliktową), lub
2) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (kontraktową)

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w skutek rażącego niedbalstwa.

 

Pamiętaj!

Jako nauczyciel możesz być odpowiedzialny za zdarzenie podczas pieczy nad uczniami. Odpowiada za Ciebie Dyrektor Szkoły, ale pamiętaj, że ubezpieczyciel szkoły ma wobec Ciebie prawo do regresu. Polisa w dzisiejszych czasach – to wręcz obowiązek dla rostropnego nauczyciela

Dlaczego warto z Pewny.PL?

 • Masz dokładnie taką ochronę, za jaką płacisz.
 • Oszczędzasz czas i pieniądze.
 • Masz sprawdzony wybór.
 • Unikniesz pułapek i problemów.
 • Ubezpieczyliśmy już ponad 80 tysięcy osób.
 • Pomagamy w trudnych sytuacjach.

Jeszcze niezdecydowany?

 • Nadal masz pytania?
 • Potrzebujesz pomocy?
 • Potrzebujesz wskazówki przy wyborze?
 • Chcesz załatwić wszystko przez telefon?

Zadzwoń: 501 436 232  (5:00 - 23:00), lub napisz

w innych godzinach - SMS

Polisy wystawiamy nawet o północy