Gwarancje ubezpieczeniowe

Dla kogo

 • Dla firm JDG
 • Dla spółek

Zakres

Gwarancja jest

 • Bezwarunkowa
 • Nieodwołalna

Atuty

 • Oszczędzasz pieniądze
 • Kontrolujesz zobowiązania

Nasze rekomendacje:

 • UNIQA
 • Warta
 • Interrisk

Jak otrzymać gwarancję?

Przygotuj komplet dokumentów:

 • Zaświadczenia NIP, REGON
 • Wpis do działalności lub KRS – nie starszy niż 6 miesięcy
 • Zaświadczenie z ZUS– nie starsze niż 3 miesiące
 • Zaświadczenie z US– nie starsze niż 3 miesiące
 • Zaświadczenie ze wszystkich banków w których klient posiada konta lub w których posiada kredyty – nie starsze niż 3 miesiące
 • PITY lub bilanse za okres 3 ostatnich lat
 • Bilans lub oświadczenie o wyniku ekonomicznym za okres roku bieżący (przychody – koszty = dochód)
 • Deklaracja majątku prywatnego w formie oryginału – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub poręczających weksle
 • Wykaz wszystkich kontraktów realizowanych w ostatnich 2  latach
 • Wykaz wszystkich kontraktów aktualnie realizowanych
 • Wykaz wszystkich czynnych gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych
 • Posiadane referencje
 1. Zeskanuj komplet dokumentów.
 2. Skontaktuj się z nami telefonicznie – poprowadzimy Cię w dalszej procedurze.
 3. Wypełniasz i składasz wniosek ustalony w rozmowie telefonicznej.
 4. Po pozytywnej analizie przez Ubezpieczyciela (podobnie jak przy kredycie w Banku) – zostaje przyznany  limit kwotowy na gwarancje dla Twojej firmy. Zależy on między innymi od wielkości obrotów, kondycji finansowej firmy, majątku prywatnego właścicieli, doświadczenia na rynku itd.
 5. Składasz wniosek o konkretną gwarancję.

Jak to wygląda w praktyce?

Firma, chcąc otrzymać taką gwarancję – składa wniosek do firmy ubezpieczeniowej. Zakład ubezpieczeń analizuje wniosek, gdy wyniki finansowe firmy są “w porządku” – przyznaje limit i podpisuje umowę. Taka umowa nic nie kosztuje – jest trochę jak limit w koncie – do wykorzystania. Gdy firma chce np. wziąć udział w przetargu i zamiast wpłacać wadium – chce okazać gwarancję – musi złożyć wniosek o takie wadium na minimum 7 dni przed przetargiem. Zakład Ubezpieczeń analizuje wniosek i podejmuje decyzję (w każdym przetargu osobno) czy i na jakich warunkach udziela gwarancji. Może się zdarzyć, że zakład ubezpieczeń, pomimo podpisanej umowy generalnej o limit, odmówi wystawienia gwarancji na konkretny kontrakt. W jakich sytuacjach to się zdarza? Przykładem może być start firmy do kontraktu, który go organizacyjnie przerasta.

Ile kosztuje Gwarancja Wadialna?

0,6% wartości wadium miesięcznie – nie mniej niż 250 zł (składki podano na przykładzie taryfy UNIQA. W Warcie i Interrisk koszty gwarancji są inne.)

Przykład 1

Wadium wynosi 10 000 zł na okres 30 dni

10 000 zł x 0,6% = 60 zł – składka do zapłaty 200 zł

Przykład 2

Wadium wynosi 50 000 zł na okres 60 dni

50 000 zł x 0,6% x 2 miesiące = 600 zł

Ile kosztuje gwarancja należytego wykonania kontraktu?

Do roku 0,25% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc – składka minimalna – nie mniej niż 500 zł (składki podano na przykładzie taryfy UNIQA. W Warcie i Interrisk koszty gwarancji są inne.)

Do 3 lat 0,3% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc (składka minimalna – nie mniej niż 500 zł)

Przykład:

Kontrakt na budowę budynku o wartości 2 mln zł. Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu to 10% wartości kontraktu. Okres realizacji kontraktu 12 miesięcy. Okres zwolnienia gwarancji 15 dni po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

Składka = Wartość kontraktu x wartość zabezpieczenia x stawka taryfowa x ilość miesięcy

czyli: 2 000 000 zł x 10% x 0,25% x 13 (12 miesięcy + następny rozpoczęty na zwolnienie) = 6500 zł

Ile kosztuje gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Do roku – 0,25% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc – składka minimalna – nie mniej niż 500 zł za gwarancję (składki podano na przykładzie taryfy UNIQA. W Warcie i Interrisk koszty gwarancji są inne.)

Do 3 lat – 0,3% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc

Do 5 lat 0,35% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty miesiąc

Przykład:

Kontrakt na budowę budynku o wartości 2 mln zł. Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu to 10% wartości kontraktu. Okres realizacji kontraktu 12 miesięcy. Po wykonaniu kontraktu 70% jest zwalniane a 30% pozostaje na 5 lat – zwrot 30 dni po wygaśnięciu gwarancji

Składka = Wartość kontraktu x % wartość zabezpieczenia x stawka taryfowa x ilość miesięcy

Kwota gwarancji 60 000 zł

czyli: 2 000 000 zł x 10% x 30% 0,35% x 61 (60 miesięcy + następny rozpoczęty na zwolnienie) = 12 810 zł

Co to jest gwarancja?

Gwarancja nie jest ubezpieczeniem. Gwarancja to jednostronne zobowiązanie gwaranta (np. firmy ubezpieczeniowej) do zapłaty beneficjentowi (np. inwestorowi) określonej kwoty, w określonych okolicznościach, w imieniu podmiotu, za którego gwarant gwarantuje (np. firmy budowlanej). Aby nie wykładać gotówki na wadium lub zabezpieczenie wykonania kontraktu, firmy budowlane chętnie korzystają z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

Dlaczego warto z Pewny.PL?

 • Masz dokładnie taką ochronę, za jaką płacisz
 • Oszczędzasz czas i pieniądze
 • Masz sprawdzony wybór
 • Unikniesz pułapek i problemów
 • Ubezpieczyliśmy już ponad 80 tysięcy osób
 • Pomagamy w trudnych sytuacjach

Jeszcze niezdecydowany?

 • Nadal masz pytania?
 • Potrzebujesz pomocy?
 • Potrzebujesz wskazówki przy wyborze?
 • Chcesz załatwić wszystko przez telefon?

Zadzwoń: 501 436 232  (6:00 - 21:00), lub napisz

w innych godzinach - SMS

Polisy wystawiamy nawet o północy

Pamiętaj!

 • Gwarancja nie jest ubezpieczeniem. Przypomina bardziej kredyt zaufania.
 • Gwarancja zastępuje zobowiązania, a nie zwalnia z nich.