Odpowiedzialność zawodowa agenta ubezpieczeniowego

Odpowiedzialność zawodowa agenta ubezpieczeniowego

Agent ubezpieczeniowy, jak każdy – może popełnić zawodowy błąd. Odpowiedzialność agentów reguluje pośrednio co najmniej kilka aktów prawnych. Poszkodowanym przez błąd pośrednika, oprócz firmy ubezpieczeniowej, może być też jego klient. Agent ubezpieczeniowy...
Statystyki wypadków

Statystyki wypadków

Jednym z wielu zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci są wypadki, których przyczyną są czynniki zewnętrzne. Chodzi o zdarzenia, które nie są związane z dotychczasową sytuacją zdrowotną dziecka. Czynnik zewnętrzny – to nie zewnętrzna odpowiedzialność czy wina. Obrazowo...
I tak źle i tak niedobrze – czyli uczniowie bez polis

I tak źle i tak niedobrze – czyli uczniowie bez polis

Formalne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ubezpieczeń uczniów w szkołach …szkoła i rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. To rodzice rozstrzygają, czy należy w...
Pieniądze dla szkoły za ubezpieczenie uczniów?

Pieniądze dla szkoły za ubezpieczenie uczniów?

Czy szkoła lub szkolna Rada Rodziców, może dostawać pieniądze za ubezpieczenie uczniów? Czy firma ubezpieczeniowa powinna dzielić się składką? Czy agent powinien dzielić się swoją prowizją?  Zdania w tej kwestii są podzielone. Temat pieniędzy, niemal zawsze budzi...
Rada Rodziców, którą kierowałem – robiła to źle

Rada Rodziców, którą kierowałem – robiła to źle

Od wielu lat czynnie działam w szkołach moich dzieci i udzielam się jako członek rady rodziców. Rada rodziców to taki organ w szkole, który ma wiele zadań oraz szereg uprawnień i obowiązków. Jednym z corocznych rytuałów, był wybór firmy ubezpieczeniowej. Zajmuję się...