Jak podaje Polska Izba Ubezpieczeń w I kwartale 2023 roku Polacy otrzymali 11,3 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. Wynika z tego, że średnio:

w Polsce wypłacana jest kwota

179 milionów zł codziennie!

łącznie wszystkich odszkodowań i świadczeń

 

W pierwszym kwartale były 63 dni robocze. 11,3 mld zł podzielić przez 63 dni daje właśnie tak ogromną kwotę.

Cytujemy za komunikatem Polskiej Izby Ubezpieczeń z 5 czerwca 2023 roku:

Kluczowe liczby:
 • 11,3 mld zł dla poszkodowanych, w tym:
  • 4,5 mld zł z ubezpieczeń na życie,
  • 4,4 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC),
  • 2,4 mld zł z pozostałych ubezpieczeń.
 • Na ubezpieczenia przeznaczyliśmy 20,1 mld zł, o 10,9 proc. więcej niż rok wcześniej.
 • 88 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne.
 • 17,5 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.
 • 440 mln zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele.
Ubezpieczenia na życie

Obserwujemy wzrost rynku ubezpieczeń ochronnych i wypadkowych, Polacy zobaczyli, że ochrona życia może być skuteczna, a ubezpieczenia pozwalają na zbudowanie skutecznej poduszki finansowej dla rodziny i dla siebie. Widzimy też, że sytuacja wywołana pandemią się unormowała  – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Wypłaty w ubezpieczeniach na życie odzwierciedlają aktualną sytuację demograficzną – poziom śmiertelności w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w pandemii, wraca do wartości sprzed 2020 r.  W ubezpieczeniach na życie widoczny jest więc spadek wypłat. Jednocześnie wnioski, jakie Polacy wyciągnęli w pandemii, dotyczące zarządzania najważniejszymi dla nas wartościami, zdrowiem i życiem, nadal są dla wielu istotne – warto się ubezpieczać. Na ubezpieczenia na życie wydaliśmy w I kwartale 2023 r. 5,5 mld zł, nieznacznie (o 5,4%) więcej niż rok temu.

Ubezpieczenia komunikacyjne

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne.

 • Odszkodowania z autocasco wyniosły 1,8 mld zł, o 13 proc. więcej niż przed rokiem.

Średnia składka OC komunikacyjnego wyniosła w I kwartale 2023 r. 507 zł, o 2,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła średnia szkoda. Jej koszt wyniósł ponad 8,8 tysiąca zł, o 15,4 proc. więcej niż przed rokiem.

Spadła liczba szkód, jednocześnie rośnie ich koszt. Rynek samochodowy nie jest obojętny na długo utrzymującą się inflację. Ubezpieczenia komunikacyjne to produkt bardzo wrażliwy na cenę – to główny element konkurencji na tym rynku. Obserwujemy jednak, że rośnie liczba kierowców, którzy ubezpieczając swoje auta nie kierują się wyłącznie ceną i chęcią ograniczenia kosztów. O 166 tysięcy wzrosła liczba ubezpieczeń autocasco. Polacy chcą więc chronić swój majątek, zdają sobie sprawę z tego, że wydatki związane z naprawą auta mogę być trudne do udźwignięcia bez wsparcia ubezpieczyciela  – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Ubezpieczenia majątkowe

Niewielki wzrost odszkodowań i świadczeń w I kwartale 2023 r. wiązał się w dużej mierze z niższymi wypłatami w obszarze szkód majątkowych.

Zima w tym roku była łagodna, Polskę ominęły silne orkany, które w ubiegłym roku spowodowały wiele szkód. To wpłynęło na fakt, że poziom wypłat nie zwiększył się, tak jak było to rok wcześniej. Gwałtowna pogoda jednak już od kilku lat ma znaczący wpływ na wypłaty w ubezpieczeniach od żywiołów i pożarów, a także w ubezpieczeniach upraw. W latach 1981-1990 odnotowywano średnio 79 katastrof naturalnych rocznie, natomiast w ostatniej dekadzie było ich aż 186 na całym świecie. Mamy do czynienia nie tylko z większą liczbą tych szkód, ale przede wszystkim z coraz większą ich wartością – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

W związku z ogniem i innymi żywiołami, ubezpieczyciele wypłacili w I kwartale 2023 r. ponad 0,9 mld  zł. To o 10 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednak średnia szkoda wzrosła z 3,25 na 3,5 tys. zł.

Wynik netto

Polscy ubezpieczyciele wypracowali w I kwartale 2023 r. 2,2 mld zł zysku netto, czyli o 190 proc. więcej niż przed rokiem. Przede wszystkim wpływ na to mają zwiększone przychody z lokat ubezpieczycieli, związane m.in. ze wzrostem stóp procentowych spowodowanych inflacją. Znaczenie ma również spadek śmiertelności w stosunku do sytuacji w czasie pandemii, który wpłynął na mniejsze wypłaty z polis życiowych. Do budżetu państwa ubezpieczyciele odprowadzili 440 mln zł podatku dochodowego

Pobierz tabelę ze szczegółowymi danymi za I kwartał 2023 roku – TABELA EXCEL

źródło: piu.org.pl

 

 

Interesujące? Udostępnij!