Polisa Pilota

Aeroklub Nadwiślański w Lisich Kątach

posiada w UNIQA ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Pilotów oraz innych uczestników lotów. Ubezpieczającym jest Aeroklub a ubezpieczonymi – wszystkie zgłoszone osoby, które zapisały się do ubezpieczenia i opłaciły składkę. Tu znajdziesz szczegóły dotyczące sum i zakresu ubezpieczenia. Możesz także dopisać się do polisy online – wypełniając formularz

Polisa nr 998B129153 w swoim zakresie obejmuje:

 • Loty Balonami
 • Loty Szybowcami
 • Loty Samolotami Silnikowymi
 • Udział w zawodach sportowych

Polisa działa na terenie całego świata 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 

Zakres i suma ubezpieczenia:

 • 250 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu.
 • 25 000 zł – zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
 • Tabela uszczerbków procentowych – TUTAJ
 • Ogólne warunki ubezpieczenia – TUTAJ

 

 

Od kiedy do kiedy i gdzie działa ubezpieczenie?

 • Polisa trwa od chwili zgłoszenia i opłacenia składki do 13 marca 2025 roku.
 • 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
 • Cały świat
 • Polisa obejmuje też zdarzenia niezwiązane z lataniem (np. upadek ze schodów czy wypadek komunikacyjny)

 

 

Ile kosztuje ubezpieczenie?

 • 135 zł dla zgłoszonych do 5 maja 2024 roku
 • 124 zł dla zgłoszonych po 5 maja 2024 roku
 • 100 zł dla zgłoszonych po 13 czerwca 2024 roku – AKTUALNIE
 • 68 zł dla zgłoszonych po 13 września 2024 roku

Dla osób powyżej 70 roku życia – zwyżka składki o 50%

 

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia możesz przystąpić na kilka sposobów:

 • zgłosić się osobiście w biurze Aeroklubu Nadwiślańskiego w Lisich Kątach, lub
 • wypełnić formularz TUTAJ, lub
 • telefonicznie pod nr 501 436 232

 

Pliki do pobrania:

 
Ogólne warunki ubezpieczenia – TUTAJ
Tabela uszczerbków procentowych – TUTAJ
 

 

Jak zgłosić zdarzenie?

 
Przy zgłaszaniu użyj numeru polisy 998B129153. Zdarzenie możesz zgłosić w jeden z wybranych sposobów:
 • online na stronie www.uniqa.pl
 • zadzwoń pod numer 22 599 95 22
 • odwiedź dowolne biuro Uniqa w Polsce
 • wyślij SMS na nr 501 436 232 o treści „zgłoszenie zdarzenia” – oddzwonimy i pomożemy krok po kroku

 

Masz jeszcze jakieś pytania?

zadzwoń pod nr tel: 501 436 232 lub napisz [email protected]

 

Zapisz osobę do ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW Aeroklub Nadwiślański Lisie Kąty

Przystępuje do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.  Ubezpieczającym jest Aeroklub Nadwiślański w Lisich Kątach. Wnioskuje o dopisanie mnie do listy ubezpieczonych przy polisie nr 998B129153 i zobowiązuję się w dniu dzisiejszym do zlecenia przelewu składki ubezpieczeniowej na konto:

 

Aeroklub Nadwiślański w Lisich Kątach

nr konta: 42 1090 2590 0000 0001 2340 6327

tytuł wpłaty: ubezpieczenie NNW imię i nazwisko oraz numer PESEL

 

 

Gotówka w Kasie – ZAPISZ