OC krótkoterminowe

Dla kogo

 • Komisu
 • Sprzedawcy
 • Właściciela

Zakres

 • OC ustawowe

Atuty

 • 75 zł
 • polisa na odległość
 • natychmiast

Zrób to w najbardziej wygodny dla Ciebie sposób:

Z

Szybko i sprawnie

Zamów polisę OC krótkoterminową na pojazd osobowy za 75 zł.

Precyzyjnie i dokładnie

Sprawdź, kto i kiedy może zawrzeć polisę OC krótkoterminową.

Nasza rekomendacja:

OC krótkoterminowe zgodnie z Ustawą.

Kto może wykupić OC krótkoterminowe?

Zgodnie z art 27 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej „umową ubezpieczenia krótkoterminowego”, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

 • zarejestrowany na stałe (aktualny twardy dowód) – takie ubezpieczenie może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży.
 • zarejestrowany czasowo (aktualny miękki dowód) – takie ubezpieczenie może zawrzeć każdy
 • zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 28 lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska;
 • pojazdem wolnobieżnym w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa
 • pojazdem historycznym
 • pojazdem do jazd testowych

OC graniczne:

Umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się przed przekroczeniem przez pojazd mechaniczny granicy w przypadku określonym w art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz w przypadku rozwiązania się tej umowy lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres co najmniej 30 dni.

Pliki do pobrania:

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych PDF

Umowa kupna sprzedaży pojazdu – WORD lub PDF

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej WORD lub PDF

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym PDF

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym PL-EN PDF

 

Dlaczego warto z Pewny.PL?

 • Masz dokładnie taką ochronę, za jaką płacisz.
 • Oszczędzasz czas i pieniądze.
 • Masz sprawdzony wybór.
 • Unikniesz pułapek i problemów.
 • Ubezpieczyliśmy już ponad 80 tysięcy osób.
 • Pomagamy w trudnych sytuacjach.

Jeszcze niezdecydowany?

 • Nadal masz pytania?
 • Potrzebujesz pomocy?
 • Potrzebujesz wskazówki przy wyborze?
 • Chcesz załatwić wszystko przez telefon?

Zadzwoń: 501 436 232  (5:00 - 23:00), lub napisz

w innych godzinach - SMS

Polisy wystawiamy nawet o północy

Pamiętaj!

 • Jazda pojazdem bez aktualnej polisy OC to ogromne ryzyko.