Niedoubezpieczenie

Zgodnie z doktryną ubezpieczeń sytuacja, kiedy suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczonego mienia; najczęściej sytuacja niekorzystna dla klienta, bo w razie poważnej szkody, a w szczególności szkody totalnej, ubezpieczyciel pokryje tylko jej część maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia. W przypadku szkód częściowych, gdy ubezpieczający nie jest konsumentem – czyli osobą fizyczną, ubezpieczyciel może stosować zasadę proporcji – czyli pomniejszyć odszkodowanie w takiej samej proporcji w jakiej pomniejszona została suma ubezpieczenia. Nie dotyczy to ubezpieczeń na pierwsze ryzyko.

Interesujące? Udostępnij!