Podstawowy zakres pokrycia ubezpieczenia ogniowego obejmujący: ogień, uderzenie pioruna, eksplozję oraz upadek statku powietrznego; (od ang. fire, lightning, explosion, aircraft) FLEXA+EC (od ang. extended cover) – ogień i inne ryzyka/inne zdarzenia losowe.

Interesujące? Udostępnij!