Czym się różni gwarancja od ubezpieczenia OC firmy?

Każdy inwestor powinien sprawdzić, czy wykonawca któremu zlecił wykonanie zadania, posiada polisę OC. Ta polisa zabezpiecza wypłaty odszkodowań, za szkody które może wyrządzić wykonawca podczas swojej działalności. Wyłączone są jednak zobowiązania za źle wykonaną prace – w przedmiocie samego kontraktu. Zobrazujmy to przykładem: Deweloper buduje budynek. Zleca przykładowej firmie „ELBŁĄD” wykonanie instalacji elektrycznej w tym budynku zgodnie z projektem. Firma w trakcie zakładania instalacji wywołała pożar, którego skutkiem były szkody na 20 000 zł. Tutaj właśnie zadziała polisa OC. Za skutki tego pożaru zapłaci ubezpieczyciel. Jeżeli firma wadliwie wykona instalację elektryczną, która była przedmiotem kontraktu pomiędzy nią, a inwestorem – polisa OC nie zadziała. Tu w grę wchodzi gwarancja – w tym wypadku gwarancja właściwego wykonania kontraktu.