Odpowiedzialność zawodowa agenta ubezpieczeniowego

Odpowiedzialnosc agenta ubezpieczeniowego

Agent ubezpieczeniowy, jak każdy – może popełnić zawodowy błąd. Odpowiedzialność agentów reguluje pośrednio co najmniej kilka aktów prawnych. Poszkodowanym przez błąd pośrednika, oprócz firmy ubezpieczeniowej, może być też jego klient.

Agent ubezpieczeniowy popełnia błąd – co dalej?

Klient, który został wprowadzony w błąd przez niedopełnienie obowiązków agencyjnych, wskutek czego nie otrzymał odszkodowania, ma prawo żądać od pośrednika naprawienia szkody. Wynika to z Kodeksu Cywilnego. Ustawodawca, wiedząc, że niektóre zawody, takie jak pośrednik ubezpieczeniowy, są narażone na możliwość popełnienia błędu, wprowadził cały szereg ubezpieczeń obowiązkowych. Jednym z nich jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agenta.

Kim jest agent ubezpieczeniowy?

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym musi być przedsiębiorcą prowadzącym działalność agencyjną na podstawie umowy z firmą ubezpieczeniową. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym narzuca szereg obowiązków na agenta, np. agent musi, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, każdorazowo zrobić analizę potrzeb klienta. Co to oznacza? Musi sprawdzić, czy i w jakim zakresie klient potrzebuje danej ochrony. Jeśli tego nie zrobi, lub zrobi to źle – naraża się na odpowiedzialność. Za jakość pracy agenta odpowiada ubezpieczyciel, w imieniu którego działa agent,  chyba że agent działa na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w danym dziale (dział I – to ubezpieczenia na życie, dział II – majątkowe). Wtedy agent ma obowiązek posiadania OC zawodowego. Zwróć uwagę, że bez względu na sytuację, za szkody wyrządzone przez agenta za każdym razem odpowiada firma ubezpieczeniowa – albo jako jego mocodawca, albo jako jego ubezpieczyciel.

To za co odpowiada agent?

Wbrew pozorom odpowiedzialność agenta jest bardzo szeroka. Stojący za nim ubezpieczyciel to raczej bezpiecznik dla poszkodowanych, niż gwarancja bezkarności agenta. Gdy ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie, ma prawo ściągnąć pieniądze do agenta. Dlatego też przy podpisywaniu umów agencyjnych często stosuje się zabezpieczenia w postaci np. weksli in blanco.

 


Wiedza to przewaga – zdobądź ją z nami:

Jak zwiększyć odszkodowanie – SPRAWDZAM
Co zrobić przy zalaniu mieszkania – SPRAWDZAM
Upadek na chodniku – czy należy się odszkodowanie – SPRAWDZAM
Dziura w drodze – uszkodzone koło – co dalej – SPRAWDZAM

Czy agent ubezpieczeniowy musi posiadać OC?

Jeśli agent ma więcej niż jedną umowę agencyjną z zakładem ubezpieczeń z tego samego działu, ma ustawowy obowiązek wykupienia polisy OC. Nie należy tu mylić tzw. osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne (w skrócie OFWCA). Taka osoba to współpracownik agenta. Musi zdać egzamin, aby móc wykonywać takie czynności, ale za te czynności ponosi odpowiedzialność agent.

Jak zgłosić szkodę z OC agenta?

Można próbować samodzielnie to zrobić, ale lepiej zrobić to z prawnikiem. Najlepiej za pośrednictwem kancelarii prawnej. Tego typu zgłoszenia wymagają udowodnienia winy, a to nie takie proste.

 

Interesujące? Udostępnij!