Gdy drzewo spadło na samochód

Drzewo spadło na samochód – co dalej? Czy właściciel terenu odpowiada za to, co się na nim dzieje? Jeśli gałąź spadła na samochód, który był prawidłowo zaparkowany, to czy właściciel terenu, na którym rośnie drzewo, jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania? Czy, jeśli wiatr przewróci ogrodzenie lub inną budowlę, lub np. pojemnik na śmieci, a ten uszkodzi czyjeś mienie – należy się odszkodowanie? W tym artykule odpowiemy na wszystkie te pytania.

Drzewo spadło na samochód – czy dostaniesz odszkodowanie?

Coraz częściej po gwałtownych burzach właściciele posesji otrzymują wezwania do zapłaty za uszkodzone pojazdy i inne mienie. Opinie ludzi w tej kwestii są podzielone. Niestety, dzielą się oni na tych, którzy znają prawo i wiedzą, w jakich sytuacjach kto ma rację, oraz na tych, którzy się mylą, ale tego nie wiedzą.

Upadek drzewa na samochód a odszkodowanie – źródła wypłaty potencjalnego odszkodowania

Istnieje kilka źródeł, z których możemy otrzymać odszkodowanie. Ze względu na charakter odszkodowania można je podzielić na dwie grupy:

  • ubezpieczyciel, przez którego było ubezpieczone uszkodzone mienie,
  • osoba ponosząca winę za zdarzenie lub ubezpieczyciel osoby winnej zdarzenia.

Prześledźmy to na przykładzie:

Pod blokiem, na prawidłowo zaparkowany pojazd, przewróciło się drzewo, które rosło na terenie wspólnoty mieszkaniowej. Przyczyną upadku drzewa była wichura. Właściciel pojazdu, zgodnie z powyższym podziałem, ma prawo do odszkodowania:

  • od ubezpieczyciela, przez którego było ubezpieczone uszkodzone auto – tylko wtedy gdy posiada własne ubezpieczenie Auto Casco,
  • od osoby ponoszącej winę za zdarzenie lub ubezpieczyciela osoby winnej zdarzenia – tylko wtedy, gdy udowodni winę właścicielowi posesji.
Ważne: To poszkodowany musi zebrać dowody winy, a nie właściciel terenu udowodnić, że nie jest winny.

Z czego wynika, kto jest winny?

Zastosowanie tutaj mają przede wszystkim dwa zapisy kodeksu cywilnego:

  • Art. 415. Odpowiedzialność deliktowa – zasada winy: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.
  • Art. 6. Ciężar dowodu: „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”.

Z tego wynika, że jeśli właściciel pojazdu, nie posiada własnego ubezpieczenia Auto Casco, lub nie chce z niego korzystać w obawie przed utratą zniżek za bezszkodowość – musi udowodnić winę właścicielowi posesji. Odpowiedzialność właściciela posesji nie jest totalna. Nie odpowiada on za wszystko, co się na niej dzieje. Jeśli wichura miała znamiona siły wyższej i łamała gałęzie w okolicy, to trudno jest mówić o winie właściciela posesji. Jeśli natomiast na posesji stało od lat spróchniałe drzewo i wystarczył mocniejszy powiew wiatru, który doprowadził do szkody – można próbować udowodnić winę. Każdy przypadek będzie inny. Nie zawsze ktoś jest winny temu, co nam się przytrafia. Czasami jest to siła wyższa, czyli taki układ zjawisk atmosferycznych, na skutki którego człowiek nie mógł się przygotować. Czasem po prostu pech. Dlatego zawsze warto mieć własne ubezpieczenie swojego mienia, a nie liczyć na to, że znajdzie się winny. Czasem nikt nie jest winny.

Jak udowodnić winę?

Jeżeli Twoje mienie zostało uszkodzone i chcesz otrzymać odszkodowanie od winnego, musisz zebrać dowody jego winy. Dowodami winy mogą być wcześniejsze interwencje w sprawie zagrażającego drzewa, artykuły prasowe lub inne dokumenty, świadczące o tym, że właściciel terenu wiedział o zagrożeniu i nic z tym nie zrobił. Podobnie z budowlami lub innymi elementami infrastruktury: chybotliwy płot, który od miesięcy się rozlatuje lub niezabezpieczone pojemniki na odpady. Gdy takie elementy wyrządzą szkody w czasie wichury, to, pomimo że wichura jest siłą wyższą, można było zapobiec i naprawić płot lub zabezpieczyć pojemniki. Często nie będą to sytuacje oczywiste, a w przypadku szkód o dużych rozmiarach, warto zasięgnąć opinii prawnika lub pomocy kancelarii odszkodowawczej.

Jak zabezpieczyć się przed winą?

Posiadacze posesji, są narażeni na potencjalne wnioski o odszkodowania. Najlepszym sposobem zabezpieczenia się jest ciągłe monitorowanie swojego terenu poprzez chociażby prowadzenie bieżących konserwacji i napraw budowli i infrastruktury. Oczywiście, w granicach zdrowego rozsądku. Wszystkiego nie przewidzisz i wszystkiemu nie jesteś w stanie zapobiec. Dlatego, jeśli jesteś posiadaczem domu – warto pomyśleć o dobrym ubezpieczeniu domu rozszerzonym o odpowiedzialność cywilną. Jeśli jesteś członkiem wspólnoty mieszkaniowej, zadbaj o to, aby ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej zawierało koniecznie część związaną z odpowiedzialnością cywilną. Posiadanie ubezpieczenia OC nie tylko da Ci wsparcie finansowe w przypadku, gdy trzeba będzie wypłacić komuś pieniądze, ale przede wszystkim gwarantuje Ci, że w przypadku roszczenia ubezpieczyciel przeprowadzi profesjonalne postępowanie i zbada, czy przedstawione zarzuty, mają pokrycie w dowodach winy.

Interesujące? Udostępnij!