Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (w skrócie UFG) to niekomercyjna instytucja państwowa powołana w Polsce w 1990 roku. Podstawą prawną działania UFG jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.  UFG bierze na siebie zadania zlecone przez ustawodawce. Oto niektóre z zadań i aktywności UFGUFG:

  • Prowadzenie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
  • Prowadzenie bazy danych wszystkich obowiązkowych polis i szkód z OC pojazdów w Polsce,
  • Kontrola ubezpieczeń obowiązkowych – w tym nakładanie i egzekwowanie kar za brak OC komunikacyjnego,
  • Likwidacja szkód osobowych gdy sprawca zdarzenia nie jest ustalony,
  • Likwidacja szkód z upadłych zakładów ubezpieczeń,
  • Prowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
  • Prowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego

Fundusz udostępnia bezpłatną aplikacji dla kierowców „Na wypadek”, która umożliwia między innymi sprawdzenie czy i w jakie firmie pojazd posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC w danym dniu.