Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (w skrócie UFG) to niekomercyjna instytucja państwowa powołana w Polsce w 1990 roku. Podstawą prawną działania UFG jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.  UFG bierze na siebie zadania zlecone przez ustawodawce. Oto niektóre z zadań i aktywności UFG:

  • Prowadzenie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
  • Prowadzenie bazy danych wszystkich obowiązkowych polis i szkód z OC pojazdów w Polsce,
  • Kontrola ubezpieczeń obowiązkowych – w tym nakładanie i egzekwowanie kar za brak OC komunikacyjnego,
  • Likwidacja szkód osobowych, gdy sprawca zdarzenia nie jest ustalony,
  • Likwidacja szkód z upadłych zakładów ubezpieczeń,
  • Prowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
  • Prowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego

Sprawca wypadku nieustalony – za co zapłaci UFG?

Czasem zdarza się, że sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia i nie można go ustalić. UFG w takim wypadku nie pokrywa szkód rzeczowych (szkody w pojeździe i w przedmiotach, budowlach, płotach itp). UFG pokrywa jedynie szkody na osobie – czyli gdy dojdzie do uszkodzenia ciała lub śmierci poszkodowanego. W takim wypadku należy wezwać policję na miejsce zdarzenia. Szkody w pojeździe w takim zdarzeniu można pokryć jedynie z dobrowolnego ubezpieczenia Auto Casco.

Twoja historia szkodowa

Aby sprawdzić jakie szkody są do Ciebie przypisane – możesz to zrobić tradycyjnie wysyłając wypełniony formularz lub online. Wszystko znajdziesz TUTAJ. Czasem zdarza się że w wyniku pomyłki, zostanie do kogoś przypisane zdarzenie, w którym nie brał udziału. Wtedy należy interweniować, aby poprawić informacje na własny temat w bazie.

Interesujące? Udostępnij!