Franszyza to wyrażona procentowo i/lub liczbowo kwota, którą pokrywa klient, a nie zakład ubezpieczeń. Czasem to nie kwota, lecz liczba czegoś co ubezpieczamy – np. dni lub sztuk. Mamy kilka rodzajów franszyz:

Franszyza integralna – to kwota poniżej której nie wypłaca się odszkodowania – czyli klient w całości płaci za szkodę do określonej kwoty. Jeśli szkoda przekracza ustaloną wysokość franszyzy – za całą szkodę płaci zakład ubezpieczeń. Jak to wygląda w praktyce? W naszym przykładzie franszyza integralna wynosi 500 zł.

 • Gdy wysokość szkody wynosi 400 zł – zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkodę.
 • Gdy wysokość szkody wynosi 600 zł – zakład ubezpieczeń wypłaca całe 600 zł.

 

Franszyza redukcyjna nazywana też udziałem własnym – to wyrażona liczbowo lub procentowo kwota, którą w każdej szkodzie pokrywa klient. Jak to wygląda w praktyce?

Przykład 1 –  franszyza redukcyjna wynosi 500 zł.

 • Gdy wysokość szkody wynosi 400 zł – zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkodę.
 • Gdy wysokość szkody wynosi 600 zł – zakład ubezpieczeń wypłaca 100 zł, a klient pokrywa 500 zł.
 • Gdy wysokość szkody wynosi 15 000 zł – zakład ubezpieczeń wypłaca 14 500 zł, a klient pokrywa 500 zł.

Przykład 2 – franszyza redukcyjna wynosi 5% wartości szkody, ale nie mniej niż 200 zł.

 • Gdy wysokość szkody wynosi 180 zł – zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkodę.
 • Gdy wysokość szkody wynosi 600 zł – zakład ubezpieczeń wypłaca 400 zł, a klient pokrywa 200 zł.
 • Gdy wysokość szkody wynosi 15 000 zł – zakład ubezpieczeń wypłaca 14 250 zł, a klient pokrywa 750 zł (5% wartości szkody).

Franszyza kilometrowa – to liczba kilometrów (zazwyczaj 25 – 50 km) poniżej której nie działa np. assistance – czyli klient sam musi sobie radzić. Jeśli odległość od samochodu, który uległ awarii, do miejsca zamieszkania jest wyższa niż franszyza kilometrowa – laweta nam się należy.

Oto trzy podstawowe powody dlaczego stosuje się franszyzy:

 • obniżenie kosztów polisy,
 • franszyza procentowa ma często charakter prewencyjny. Zapobiega szkodom i edukuje klienta,
 • dbanie o zachowanie idei ubezpieczeń – czyli pokrywanie kosztów przewyższających możliwości finansowe klienta.
Interesujące? Udostępnij!