Ubezpieczenie na życie osoby chorej

ubezpieczenie osoby chorej

Z reguły firmy nie chcą ubezpieczać na życie ludzi chorych. Nawet takich, którzy mieli nowotwór i go pokonali. Gdy w ankiecie zdrowotnej klient przyzna się, że chorował lub choruje na raka, firma zazwyczaj odmawia przyjęcia do ubezpieczenia lub, w zależności od sytuacji, podnosi składkę. Ubezpieczenie osoby chorej jest jednak możliwe.

Czy można ubezpieczyć osobę chorą – po zdiagnozowaniu raka?

Kodeks Cywilny Art. 815. § 1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

Jeśli jesteśmy chorzy i potrzebujemy polisę, mamy co najmniej dwie możliwości:

Zatajenie choroby przed ubezpieczycielem

Możemy pominąć informację o chorobie w ankiecie medycznej. Przez pierwsze 3 lata polisa w praktyce nie działa – nie licząc śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku i innych szczególnych przypadków. Skąd u bezpieczyciel, będzie wiedział, że zatailiśmy przed nim chorobę? Bo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na życie, upoważniliśmy go do wglądu we wszelką dokumentację medyczną – nawet tą z przeszłości. Jeśli jednak przeżyjemy 3 lata, to od czwartego roku ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie. Nie może odmówić wypłaty, ze względu na zatajenie prawdy. Wynika to wprost z zapisów Kodeksu Cywilnego:

Art. 834. Jeżeli do wypadku doszło po upływie lat trzech od zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel nie może podnieść zarzutu, że przy zawieraniu umowy podano wiadomości nieprawdziwe, w szczególności że zatajona została choroba osoby ubezpieczonej. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić powyższy termin.

Zobrazujmy to przykładem:

Osoba chora np. na raka kupuje polisę na 100 000 zł. W ankiecie medycznej podaje, że jest zdrowa. Polisa rusza 1 stycznia 2024 roku. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli śmierć nastąpi:

 1. w roku 2024 – choroba – 0 zł / nieszczęśliwy wypadek – 100 000 zł
 2. w roku 2025 – choroba – 0 zł / nieszczęśliwy wypadek – 100 000 zł
 3. w roku 2026 – choroba – 0 zł / nieszczęśliwy wypadek – 100 000 zł
 4. w roku 2027 i później – 100 000 zł

 

To rozwiązanie legalne, ale wiele osób ma przed nim moralny opór. Odczytuje ten wybieg jako świadome poświadczanie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści. Jeśli nie chcemy zatajać choroby przed ubezpieczycielem, to mamy następujące rozwiązanie:

Legalne ubezpieczenie na życie bez pytań o stan zdrowia

Okazuje się, że możemy legalnie i skutecznie ubezpieczyć osobę z historią nowotworową, a w przypadku jej śmierci firma wypłaci odszkodowanie. Niczego nie musimy ukrywać i zatajać. Jedna z firm ma w swojej ofercie ubezpieczenie na życie, w którym nie pyta o stan zdrowia. Każdy dorosły, do 65 roku życia, może się ubezpieczyć, bez względu na stan zdrowia. Gdzie jest haczyk? Jak to działa? W pierwszym roku ubezpieczenie działa tylko w przypadku śmierci, która będzie skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Już od drugiego roku, to gdy przyczyną śmierci jest choroba – ubezpieczyciel zapłaci odszkodowanie za śmierć w wysokości 25% sumy ubezpieczenia. Od trzeciego roku  – 50%, od czwartego –  75%, a od piątego – 100%. Jeśli śmierć nastąpi wskutek nieszczęśliwego wypadku, to ubezpieczyciel wypłaca 100% świadczenia, przez cały okres trwania polisy. Zobrazujmy to przykładem:

Osoba chora np. na raka zawiera polisę na 100 000 zł. Polisa rusza 1 stycznia 2023 roku. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie jeśli śmierć nastąpi:

 1. w roku 2023 – choroba – 0 zł / nieszczęśliwy wypadek – 100 000 zł
 2. w roku 2024 – choroba – 25 000 zł / nieszczęśliwy wypadek – 100 000 zł
 3. w roku 2025 – choroba – 50 000 zł / nieszczęśliwy wypadek – 100 000 zł
 4. w roku 2026 – choroba – 75 000 zł / nieszczęśliwy wypadek – 100 000 zł
 5. w roku 2027 i później – 100 000 zł

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

 Polisa na życie z ankieta czy bez? Ile to kosztuje? W standardowej polisie na życie składka zależy od:
 • wieku ubezpieczonego,
 • zawodu ubezpieczonego,
 • hobby ubezpieczonego,
 • stanu zdrowia ubezpieczonego,
 • wzrostu i wagi ubezpieczonego,
 • sumy ubezpieczenia,
 • zakresu ubezpieczenia,
 • czasu, na jaki zawiera się polisę.
W polisie bez ankiety medycznej składka zależy od:
 • wieku ubezpieczonego,
 • wykonywanie zawodu podwyższonego ryzyka,
 • sumy ubezpieczenia,
 • czasu, na jaki zawiera się polisę.

Przykład 1

 • wiek – 40 lat
 • zawód – nauczyciel
 • suma ubezpieczenia 300 000 zł
 • okres ubezpieczenia – 10 lat

Miesięczna składka:

 • 64 zł – bez ankiety medycznej
 • 49 zł – z ankietą medyczną – składka uzależniona jest od stanu zdrowia.

Przykład 2

 • wiek – 50 lat
 • zawód – kierowca autobusu
 • suma ubezpieczenia 300 000 zł
 • okres ubezpieczenia – 10 lat

Miesięczna składka:

 • 182 zł – bez ankiety medycznej
 • 131 zł – z ankietą medyczną – składka uzależniona jest od stanu zdrowia.

Twoja składka

Oblicz ile będzie kosztowało takie ubezpieczenie – bez pytań o stan zdrowia – dla Ciebie:

OBLICZ Interesujące? Udostępnij!