Suma ubezpieczenia

Definicja

Suma ubezpieczenia to kwota, która zazwyczaj jest górną granicą odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń przy zawieraniu ubezpieczeń majątkowych i życiowych

Rodzaje sum ubezpieczenia

Jest kilka rodzajów sum ubezpieczenia. Najczęściej spotykaną jest tzw. stała suma ubezpieczenia. Powinna ona odpowiadać wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia. Może też odpowiadać wartości nowej przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń na życie – to kwota wypłacana w przypadku śmierci. Zaniżanie sumy ubezpieczenia w celu zmniejszenia składki ubezpieczeniowej skutkuje proporcjonalnym obniżeniem odszkodowania w przypadku szkody majątkowej – patrz przykład 1. Innym rodzajem sumy ubezpieczenia jest ubezpieczenie na pierwsze ryzyko. To nic innego, jak obniżenie sumy ubezpieczenia mienia – do wartości maksymalnej spodziewanej szkody. Taką sumę stosuje się np. w ubezpieczeniach od kradzieży, ponieważ ogień nie wybiera i trawi wszystko, złodziej jest bardziej wybredny – patrz przykład 2.

Przykład 1 – niedoubezpieczenie

Wartość rzeczywista domu jednorodzinnego wynosi 500 000 zł, a klient ubezpiecza go na 100 000 zł. Wichura zerwała dach i naprawa wyniesie 30 000 zł. Jakie odszkodowanie należy się klientowi? Jeżeli w OWU nie wyłączono niedoubezpieczenia – to odszkodowanie będzie pomniejszone w takiej proporcji w jakiej proporcji niedoubezpieczyliśmy budynek. Klient pięciokrotnie zaniżył wartość budynku – odszkodowanie też będzie pięciokrotnie pomniejszone – 30 000 zł / 5 = 6 000 zł

Przykład 2 – ubezpieczenie na pierwsze ryzyko

Wartość wszystkich ruchomości domowych w mieszkaniu (meble, sprzęt RTV i AGD, rzeczy osobiste, itd) wynosi 75 000 zł. Klient ubezpiecza swoje ruchomości na 20 000 zł, bo nie spodziewa się większej straty. W przypadku szkody na 10 000 zł – otrzyma 10 000 zł. Jednak gdy szkoda przekroczy 20 000 zł – różnicę będzie musiał pokryć sam.

Jak prawidłowo ustalić sumę ubezpieczenia

Sumę ubezpieczenia ustala zazwyczaj klient (ubezpieczający) w porozumieniu z Zakładem Ubezpieczeń. W przypadku ubezpieczeń majątkowych ze stałymi sumami ubezpieczania – warto zweryfikować sumę ubezpieczenia lub najlepiej scedować ustalenie sumy ubezpieczenia przez przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń. W przypadku ubezpieczeń zawieranych w systemie pierwszego ryzyka – warto być rozsądnym.

Interesujące? Udostępnij!