Skąd dyrektor może zdobyć dodatkowe pieniądze dla szkoły?

pewny.pl-Ubezpieczenie szkoły

Skąd uzyskać pieniądze dla szkoły na remont? Niewielu dyrektorów wie, w jak szerokim zakresie ubezpieczona jest szkoła. Wielu zdarzeń nie zgłasza, bo mylnie sądzi, że nie podlega to pod ubezpieczenie. W przypadku placówek publicznych, zazwyczaj zajmuje się tym organ prowadzący. Najczęściej takie ubezpieczenie obsługiwane jest przez brokera lub agenta. Broker działa w imieniu klienta (miasta, gminy lub szkoły) i zawiera na rzecz gminy / szkoły bardzo dobre ubezpieczenie, a szkoła z tego nie korzysta. Oto przykłady: graffiti i rozbicie szyb, kradzież zwykła, uszkodzenia budowli znajdujących się na terenie szkoły itd…  Zgłaszaj nawet odległe zdarzenia, w najgorszym wypadku dostaniesz odmowę. Graffiti 2 lata temu? Zgłaszaj!

Odszkodowania za zniszczenia to pieniądze dla szkoły

Jak skutecznie i zgodnie z prawem zgłosić „starą” szkodę?

Najpierw skontaktuj się z pośrednikiem obsługującym ubezpieczenie Twojej szkoły. Najczęściej jest to broker, coraz rzadziej agent ubezpieczeniowy. Jeżeli jednak jest to agent pamiętaj, że on działa na rzecz i w imieniu firmy ubezpieczeniowej, a nie Twoim. Broker – odwrotnie – działa w Twoim imieniu i reprezentuje Ciebie przez zakładem ubezpieczeń. Broker ma formalne prawo przyjąć zgłoszenie szkody, a agent nie. Agent może jedynie pomagać przy zgłoszeniu, edukować, podpowiadać, bo nie ma formalnego pełnomocnictwa do reprezentowania klienta. Brokerzy często ubezpieczają szkoły z wieloma klauzulami likwidacyjnymi, które ułatwiają i upraszczają zgłaszanie zdarzeń. Sprawdź, jak wygląda ten proces w przypadku Twojej szkoły.

Czy szkoda sprzed dwóch lat nie jest przedawniona?

To zależy od tego na jakich warunkach została zawarta polisa. Najczęściej jednak nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o termin zgłaszania szkód. Ważne jest to, czy da się ustalić przyczynę, rozmiar i zakres szkody. Nasza rada: Zgłoś, to oprócz czasu, nic nie kosztuje.

Czy jak już naprawiłem zniszczenia, mogę to jeszcze zgłosić?

Oczywiście – możesz. Otrzymasz odszkodowanie, gdy ubezpieczyciel będzie mógł potwierdzić fakt wystąpienia szkody i wysokość strat. Przydadzą się zdjęcia sprzed naprawienia szkody. Każda sytuacja jest inna i zależy od wielu czynników oraz od umowy jaka została zawarta.

Przykład:

W 2020 roku na terenie boiska nieznany sprawca zniszczył schody. Ty już zdobyłeś pieniądze i naprawiłeś te schody. Co zrobić?

Schody to budowla i zazwyczaj się je ubezpiecza.

 1. Ustal kto jest pośrednikiem ubezpieczeniowym.
 2. Ustal z nim w jakiej firmie była ubezpieczona szkoła w dniu zdarzenia.
 3. Ustal zakres ubezpieczenia.
 4. Zgłoś szkodę zgodnie z procedurą.
 5. W przypadku gdy zakład ubezpieczeń zapyta – jako przyczynę późnego zgłoszenia szkody podaj prawdę: „nie wiedziałem, że to też podlega pod ubezpieczenie”.
 6. Przedstawiasz faktury za naprawę.
 7. Dostajesz odszkodowanie i możesz je wykorzystać na inne potrzeby.

Jakie odszkodowanie Ci przysługuje?

Dyrektorzy szkół często muszą bardzo oszczędnie podchodzić do pieniędzy, bo ciągle ich brakuje. Szukają najtańszych rozwiązań. W przypadku ubezpieczeń, gdy dana szkoda podlega ochronie, nie musisz aż tak się finansowo spinać. Możesz sprawdzić kosztorys na wolnym rynku i uzgodnić zakres i kwoty z ubezpieczycielem.

Czego nie warto zgłaszać?

Zniszczenie mienia przez starzenie się, zużywanie, długotrwałe działanie wody, temperatury czy słońca – zazwyczaj są wyłączone z ubezpieczenia.  Ale … „zazwyczaj” to nie to samo co „zawsze”. Niektóre warunki ubezpieczeń wynegocjowane przez brokera z ubezpieczycielem, są tak szerokie, że mogą zawierać różne klauzule – nawet chroniące trudne do ubezpieczenia ryzyka.

Rewizja starych odszkodowań

Warto też, abyś zweryfikował otrzymane wcześniej odszkodowania. Zdarza się, że otrzymałeś za coś odszkodowanie, które zostało wypłacone na podstawie kosztorysu sporządzonego przez ubezpieczyciela. W kosztorysach czasami stosowane są różnego rodzaj potrącenia, współczynniki, amortyzacje i inne elementy, które obniżają końcową kwotę.

Co zrobić – procedura krok po kroku:

Szkody jeszcze niezgłoszone:

 1. Zinwentaryzuj wszystkie niezgłoszone do ubezpieczyciela zniszczenia mienia należącego do szkoły / gminy.
 2. Umów spotkanie z brokerem / pośrednikiem.
 3. Powiedz mu, że chcesz zgłosić te uszkodzenia do ubezpieczyciela.
 4. W przypadku, gdyby pośrednik powiedział, że coś nie jest objęte ochroną – niech wskaże Ci argumenty, konkretny zapis, lub formalnie odpowie na piśmie.
 5. Pamiętaj, że masz prawo zgłosić szkodę do brokera, aby on w Twoim imieniu zgłosił to do firmy ubezpieczeniowej.

Szkody, za które już otrzymałeś wcześniej odszkodowanie

 1. Zbierz wszystkie decyzje o wypłacie odszkodowania z 3 ostatnich lat.
 2. Sprawdź  kwoty otrzymanych odszkodowań.
 3. Sprawdź, jakie faktycznie poniosłeś wydatki.
 4. Różnicę zgłoś – odwołując się od decyzji (sprawdź, jak – TUTAJ ).

Na co musisz uważać?

Nie podawaj w zgłoszeniu szkody nieprawdziwych danych, bo to jest karalne. Bądź uczciwy – zgłaszaj wszystkie zdarzenia, które zniszczyły majątek szkoły i tylko te. Jeśli czegoś nie wiesz, to nie wymyślaj – napisz, że nie wiesz. Częstą przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania są błędy w zgłoszeniu szkód. Szkodę należy zgłosić umiejętnie. I nie chodzi tu wcale o bycie kreatywnym, a o bycie wyedukowanym dyrektorem. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co jeszcze dyrektor powinien wiedzieć o ubezpieczeniach w swojej szkole Czytaj DALEJ

Interesujące? Udostępnij!