Rodzaje ubezpieczeń w Polsce

Pewny.Pl-Rodzaje ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia można podzielić biorąc pod uwagę różne kryteria. Rodzaje ubezpieczeń w Polsce zależą od wielu czynników. Warto wiedzieć, czego dotyczą poszczególne ubezpieczenia.

Rodzaje ubezpieczeń w Polsce

Podzielmy ubezpieczenia na 4 sposoby:

 1. Podział prawny – czyli ubezpieczenia na życie i pozostałe majątkowe;
 2. Podział na ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe;
 3. Podział praktyczny – czyli pod kątem produktów ubezpieczeniowych;
 4. Podział na ubezpieczenia istotne i nieistotne.

 

Podział prawny

Dla przeciętnego klienta ten podział jest bez znaczenia. Jest on ważny tylko i wyłącznie dla podmiotów sektora ubezpieczeniowego, czyli dla firm ubezpieczeniowych, pośredników oraz innych uczestników rynku.  Rodzaje ubezpieczeń w Polsce są w prawnie podzielone na dwa działy:

Dział I – ubezpieczenia na życie

W tym dziale mamy polisy chroniące życie, posagowe, kapitałowe, rentowe oraz wypadkowe i chorobowe – jeśli są uzupełnieniem ubezpieczenia na życie.

Dział II – ubezpieczenia majątkowe

W tym dziale mamy pozostałe ubezpieczenia takie jak: wypadkowe – grupa 1, chorobowe – grupa 2, pojazdów – grupa 3 i 4, statków – grupa 5 i 6, cargo – czyli ubezpieczenie w transporcie – grupa 7, ubezpieczenia od żywiołów i innych zdarzeń – grupa 8 i 9, odpowiedzialności cywilnej – grupy od 10 do 13, finansowe (np.: ubezpieczenia kredytu, utraty zysków, gwarancje ubezpieczeniowe itd.) – grupy od 14 do 16, ochrony prawnej – grupa 17 i na końcu ubezpieczenia pomocy w czasie podróży – grupa 18.

Zakłady ubezpieczeń nie mogą jednocześnie sprzedawać ubezpieczeń z działu I i II. Wynika to z kompletnie odmiennego sposobu szacowania ryzyka i tworzenia rezerw. Nawet jeśli jest to jedna marka, są to zawsze dwie różne spółki z różnymi numerami NIP i Regon. W praktyce jednak często mają tę samą siedzibę, logo, zarządy i systemu obsługi. Dlatego też mamy jednocześnie np. Wartę i Wartę Życie. Podsumowując, ten podział z punktu widzenia przeciętnego klienta jest mało ważny.

Podział na ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe

Ten podział jest już bardziej praktyczny dla klienta. Część ubezpieczeń jest obowiązkowa. Ten obowiązek może mieć różne źródła:

 • obowiązek wynikający z prawa – np. ubezpieczenie OC komunikacyjne, OC w niektórych zawodach lub ubezpieczenie wycieczki zagranicznej organizowanej przez szkołę;
 • obowiązek wynikający z zawarcia dobrowolnej umowy – np. kredytu hipotecznego na mieszkanie, w której to kredytobiorca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia;
 • obowiązek nieformalny pod presją – np. wszyscy pracownicy muszą przystąpić do ubezpieczenia pracowniczego, bo takie widzimisię ma pracodawca lub kadrowa.

Warto wiedzieć, które ubezpieczenia są faktycznie obowiązkowe, a których możemy uniknąć lub przynajmniej kupić je zdecydowanie taniej. Najlepszym przykładem jest ubezpieczenie nieruchomości będącej przedmiotem kredytu hipotecznego. Ubezpieczenie mieszkania z cesją o wartości 350 000 zł można kupić już za 84 zł rocznie na wolnym rynku. Niektóre banki potrafią za takie ubezpieczenie skasować składkę o kilkaset złotych większą.

Podział praktyczny

To podział, który warto poznać w celu skutecznego zarządzania finansami zarówno osobistymi, jak i firmowymi.

 • Ubezpieczenia społeczne,
 • Ubezpieczenia komunikacyjne,
 • Ubezpieczenia majątkowe,
 • Ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia prowadzone z Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W większości są obowiązkowe i raczej mają charakter podatków – czyli danin publicznych. Przykładem takiego ubezpieczenia jest ubezpieczenie zdrowotne. Jest ono obowiązkowe i naliczane procentowo lub ryczałtowo, w zależności od wysokości i charakteru dochodów osób fizycznych. To składka solidarnościowa, która – przynajmniej w teorii – ma pokrywać organizację państwowej służby zdrowia. Uzupełniają je często prywatne ubezpieczenia dobrowolne  – np. gwarantujące leczenie na całym świecie w przypadku poważnego zachorowania.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne to powszechne ubezpieczenia i najczęściej występujące na rynku. Oto kilka podstawowych rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych:

OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Jest ono obowiązkowe niemal dla wszystkich zarejestrowanych pojazdów w Polsce. Jego zakres oraz warunki reguluje ustawa z 22 maja 2003 roku. Z tego ubezpieczenia pokrywane są szkody osobowe i majątkowe spowodowane ruchem pojazdów innym uczestnikom ruchu, oprócz szkód we własnym pojeździe. W skrócie – ubezpieczając pojazd w zakresie OC, zabezpieczam szkody, które powstaną u innych w skutek ruchu tego pojazdu. W wyniku różnych zdarzeń mogą powstać szkody majątkowe i osobowe. Poszkodowani często nie wiedzą, o jakie odszkodowania mogą występować. Wtedy warto skorzystać z pomocy fachowca – np.: kancelarii odszkodowawczej. Są jednak szkody, których OC nie pokrywa – czytaj więcej TUTAJ. Przy wyborze polisy takiego ubezpieczenia, oprócz ceny, liczą się także różne „darmowe” dodatki w postaci usług assistance lub zielonej karty. Składka uzależniona jest od wielu czynników, takich jak np. marka, typ, rodzaj i przeznaczenie pojazdu. Ważny jest też wiek właściciela oraz jego staż. Nie bez znaczenia jest też miejscowość, w której zarejestrowany pojazd. Co ciekawe, na składkę czasem ma wpływ forma płatności lub dodatkowe zniżki, jakie posiada agent. Najtańsze OC można znaleźć tutaj. Za brak takiego ubezpieczenia posiadaczowi pojazdu grozi wysoka kara. Wyłapywaniem nieubezpieczonych pojazdów nie zajmuje się już policja, ale Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który prowadzi Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (w skrócie CEPIK). Dzięki algorytmom łatwo z takiej bazy wyłowić nieubezpieczone pojazdy. OC zawierane jest na okres jednego roku z pewnymi wyjątkami. OC krótkoterminowe można zawrzeć tylko w określonych przypadkach – sprawdź

Auto Casco

 

To ubezpieczenie dobrowolne zapewniające ochronę pojazdu przed uszkodzeniami lub kradzieżą. Nawet, jeśli sami uszkodzimy własny pojazd, np. wpadając w dziurę w jezdni, lub wpadniemy w poślizg na nieodśnieżonej ulicy. Zakres takiego ubezpieczenia jest różny w różnych firmach. Przy wyborze takiego ubezpieczenia należy wziąć przede wszystkim pod uwagę:

 • zakres ubezpieczenia,
 • rodzaje i wysokości franszyz i udziałów własnych,
 • charakter sumy ubezpieczenia (stałość i konsumpcja),
 • sposób wyliczenia odszkodowania (czy autoryzowana stacja obsługi, czy zwykły warsztat, czy kosztorys),
 • cenę polisy.

Należy pamiętać, że niektóre zakłady ubezpieczeń oferują ubezpieczenia auto casco w różnych wariantach. Można ubezpieczyć auto casco tylko od kradzieży i żywiołów – bez wypadków. Wtedy polisa jest dużo tańsza. Im szerszy zakres ubezpieczenia, tym wyższa składka, ale warto się zastanowić i w zależności od swoich potrzeb i możliwości wybrać dla siebie najlepsze rozwiązanie. Ubezpieczenie auto casco zawiera się zazwyczaj na rok. Najlepiej jest to zrobić w tym samym terminie co OC, gdyż najczęściej ubezpieczyciele za pakiet dają najwięcej zniżek. W zależności od potrzeb można też wykupić krótkoterminowe autocasco.

NNW komunikacyjne

 

Dodatkowe ubezpieczenie pasażerów na wypadek uszkodzenia ciała w wypadku komunikacyjnym. W zależności od opcji chroniony jest kierowca lub wszyscy pasażerowie. Zazwyczaj kosztuje kilkadziesiąt złotych rocznie i zmniejsza koszt całego pakietu komunikacyjnego. Odszkodowanie w przypadku uszkodzenia ciała to zazwyczaj określony w tabeli uszczerbków procent pomnożony przez sumę ubezpieczenia. W różnych Towarzystwach Ubezpieczeń wygląda to różnie.

ZK – Zielona Karta

 

To dokument potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie OC na obszarze poza UE, a należącym do Wielostronnego Porozumienia. Zielona Karta jest wydawana w firmie, w której wykupujemy OC, zazwyczaj bezpłatnie. W niektórych firmach Zielona Karta jest dodatkowo płatna – kilkadziesiąt złotych. Wykupienie Zielonej Karty samodzielnie w innej firmie, w której nie posiadamy OC może być bardzo drogie.

Zielonej Karty nie musimy posiadać we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w/na:
 • Andorze,
 • Bośni i Hercegowinie,
 • Czarnogórze,
 • Gibraltarze,
 • Islandii,
 • Liechtensteinie,
 • Monako,
 • Norwegii,
 • San Marino,
 • Serbii,
 • Szwajcarii,
 • Wielkiej Brytanii,
 • Wyspie Man,
 • Wyspach Normandzkich,
 • Wyspach Owczych.
Zielona Karta jest konieczna w następujących krajach:
 • Albanii,
 • Azerbejdżanie,
 • Białorusi,
 • Iranie,
 • Izraelu,
 • Macedonii Północnej,
 • Maroko,
 • Mołdawii,
 • Rosji,
 • Tunezji,
 • Turcji,
 • Ukrainie.

Brak Zielonej Karty może skutkować obowiązkiem wykupienia OC granicznego, które może być drogie. Jeśli wybierasz się do kraju, w którym nie potrzebujesz Zielonej Karty, sprawdź, czy po drodze nie będziesz przejeżdżał przez jeden z powyższych krajów – przykład: Podróż do Grecji przez Albanię.

Assistance

 

To ubezpieczenie o charakterze usługi – pomoc na drodze w przypadku awarii, wypadku, kradzieży, lub innych okoliczności utrudniających podróż. Zazwyczaj są one wyraźnie nazwane i opisane. Przy wyborze assistance należy wziąć pod uwagę kilka elementów:

 • zakres usług (naprawa, holowanie, pojazd zastępczy itd.),
 • zasięg w km (ile km od miejsca zamieszkania),
 • zakres terytorialny Polska / Europa,
 • sumę ubezpieczenia,
 • inne istotne w konkretnych przypadkach.

Wiele firm daje darmowy assistance do OC. Zakres jednak jest ograniczony zazwyczaj do lawety po wypadku dla dwóch pojazdów z małym limitem km dla sprawcy. Za dobry assistance trzeba zapłacić. Nic nie ma za darmo. Nawet, jeśli się tak nazywa – to zawsze jest to dodatek do czegoś drogiego. Można też wykupić assistance krótkoterminowy.

Ubezpieczenie szyb

 

To dodatkowe ubezpieczenie, które ma dwie funkcje:

 • uzupełnienie ubezpieczenia OC dla tych którzy nie wykupują ubezpieczenia auto casco,
 • dokupienie do auto casco takiej opcji, aby w przypadku szkody „szybowej” nie tracić zniżek za bezszkodowość w auto casco.

Ubezpieczenia majątkowe niekomunikacyjne

Zakłady ubezpieczeń oferują gotowe rozwiązania dla różnych klientów. W zależności. co jest przedmiotem ubezpieczenia na rynku, możemy spotkać najczęściej:

Na rynku jest wiele produktów, nawet takich celujących w konkretne potrzeby – jak np. OC informatyka lub OC nauczyciela czy ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych. Dobrze jest zweryfikować swoje ubezpieczenia i sprawdzić, czy są one zgodne z naszymi potrzebami.

Ubezpieczenia na życie

To ubezpieczenia, które dotyczą przede wszystkim następujących zdarzeń:

Na ryku możemy spotkać szereg gotowych produktów ubezpieczeniowych. Dzielą się one na dwa podstawowe typy

Do takich grupowych polis jest dokładana masa dodatków takich jak np.:

 • urodzenie się dziecka,
 • śmierć małżonka,
 • śmierć rodziców i teściów,
 • pobyt w szpitalu itd.

Dobrze skomponowana polisa jest wynikiem rzetelnie przeprowadzonej analizy potrzeb.

Podział na ubezpieczenia istotne i nieistotne

Taki podział to absolutny fundament edukacji finansowej, od której powinno się zacząć analizowanie swoich ubezpieczeń. Ubezpieczenie istotne to wszystkie ubezpieczenia obowiązkowe oraz te, które zabezpieczają Cię w przypadku zdarzeń powodujących znaczne skutki finansowe. Takie skutki, które przewyższają Twoje możliwości finansowe.  Tak jak milioner nie potrzebuje auto casco, bo ma pieniądze, tak Ty nie ubezpieczasz swojego długopisu od złamania, bo Cię stać na kupienie nowego długopisu. Jeśli jednak wziąłeś kredyt na budowę domu, to bank zobliguje Cię do ubezpieczenia domu. W przeciwnym razie w przypadku, gdyby dom spłonął, zostałbyś bez domu z kredytem i bez zdolności kredytowej. Oto przykłady ubezpieczeń istotnych:

 • wszystkie ubezpieczenia, do których jesteś zobowiązany prawem (np. OC komunikacyjne, OC zawodowe itd.),
 • ubezpieczenie nieruchomości wziętej na kredyt, gdy nie masz środków na spłatę całości kredytu,
 • ubezpieczenie na życie osoby, od której jesteś zależny finansowo,
 • ubezpieczenie kosztów leczenia w przypadku ciężkiego zachorowania,
 • ubezpieczenie swojego życia i zdrowia, jeśli chcesz zabezpieczyć osoby zależne od Ciebie finansowo,
 • ubezpieczenie Twojego życia, gdy masz zobowiązania finansowe.
 • ubezpieczenie auto casco pojazdu wziętego na kredyt lub w leasing, gdy nie masz środków na spłatę całości zobowiązania,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie kosztów leczenia za każdym razem, gdy przebywasz za granicą,

 

Oto przykłady ubezpieczeń nieistotnych:

 • wszelkie ubezpieczenia, które polegają na wypłacie niewielkich sum w przypadku niewielkich zdarzeń – np. 50 zł dziennie za pobyt w szpitalu,
 • dublowanie ubezpieczeń (ubezpieczanie nowej pralki pod płaszczykiem przedłużenia gwarancji – gdy masz to w ubezpieczeniu mieszkania aż do ośmiu lat),
 • kupowanie rozszerzeń do ubezpieczeń z których nie korzystasz – np. assistance na Europę, jeśli nie planujesz wyjazdu za granicę pojazdem,
 • ubezpieczanie dziecka za najniższe stawki – odszkodowania niczego w praktyce nie załatwiają,
 • wszelkie ubezpieczenia drobiazgowe, które nic nie wnoszą do Twoich finansów.

 

Pamiętaj – wiedza to przewaga – bądź Pewny.PL

Interesujące? Udostępnij!