Ubezpieczenie wycieczki szkolnej

Wycieczka szkolna pewnypl

Ubezpieczenie wycieczki szkolnej – czy w ogóle jest potrzebne? Czy na pewno jest obowiązkowe? Kiedy i jak warto ubezpieczyć uczestników?

Ubezpieczenie wycieczki szkolnej

 

SPRAWDŹ ILE KOSZTUJE

Ubezpieczenie uczestników wycieczek szkolnych w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków jest obowiązkowe, ale tylko dla wycieczek zagranicznych. Dla wycieczek krajowych, takie ubezpieczenie jest dobrowolne. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki w § 7 pkt. 2.

W przypadku wycieczki organizowanej za granicą szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów. pobierz

Sprawdź, jak łatwo ubezpieczyć wycieczkę online i jak niewiele to kosztuje:

SPRAWDŹ

 

Organizatorzy ubezpieczają uczestników krajowych wycieczek, pomimo braku takiego obowiązku. To wygodne i rozsądne, bo jak się coś wydarzy, są wolni od potencjalnych pretensji i oczekiwań rodziców.

Jaki powinien być zakres ubezpieczenia na wycieczce szkolnej?

Podstawowy zakres ubezpieczenia zawiera zazwyczaj dwa ryzyka w swojej ochronie: Pierwszym jest zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. Drugim elementem jest trwały uszczerbek na zdrowiu. Poszkodowanych nie wysyła się już na komisje lekarskie do orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Teraz ogólne warunki ubezpieczeń zawierają tabelę uszczerbków i odszkodowanie jest wypłacane zgodnie z tabelą. Polisy można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka, takie jak zwrot kosztów leczenia, zadośćuczynienie za ból oraz zwrot kosztów wycieczki w przypadku rezygnacji z niej.

Dużym ułatwieniem dla organizatorów jest brak obowiązku dostarczania listy uczestników przy wycieczkach krajowych. Wystarczy jedynie zadeklarować liczbę uczestników wraz z opiekunami. Ubezpieczenie bezimienne stosuje jednak tylko kilka towarzystw ubezpieczeń.

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) są tak powszechne, ponieważ jednym z wielu zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci są wypadki, których przyczyną są czynniki zewnętrzne. Chodzi o zdarzenia, które nie są związane z dotychczasową sytuacją zdrowotną dziecka. Czynnik zewnętrzny – to nie zewnętrzna odpowiedzialność czy wina. Obrazowo – to raczej, kierunek z którego działa siła, uszkadzająca ciało. Nazywamy je nieszczęśliwymi wypadkami.

Jeżeli potrzebujesz taką polisę od ręki – sprawdź ile kosztuje i zamów ją w 2 minuty TUTAJ

Ubezpieczenie OC na wycieczce szkolnej

Na wycieczce szkolnej opiekunami są zazwyczaj nauczyciele, czasem też dołączają rodzice. Jak kształtuje się odpowiedzialność cywilna opiekuna na takiej wycieczce? Opiekun, który jest nauczycielem, ma odpowiedzialność zawodową, a rodzic opiekujący się dziećmi na wycieczce – odpowiedzialność w życiu prywatnym. Jaka polisa ochroni nauczyciela a jaka rodzica?

W przypadku wycieczek zagranicznych, warto zwrócić uwagę na zakres terytorialny polisy OC. Jeśli chcesz mieć pewność, że jesteś dobrze i właściwie chroniony jako nauczyciel lub rodzic – zrób to z nami – bądź Pewny.PL

Statystyki wypadków

W 2020 roku w Polsce miało miejsce 23 540 wypadków drogowych, a z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat – 1 541. W zdarzeniach tych 44 dzieci poniosło śmierć, a 1 605 doznało obrażeń. Dane pochodzą z Raportu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Raport zawiera 84 strony, na których szczegółowo opisane są w liczbach wszelkie aspekty z tym związane. Pełny raport możesz pobrać tutaj.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, główną przyczyną zgonów w grupie dzieci w wieku 1-14 lat są urazy i zatrucia powstałe w wyniku wypadków (31% ogółu zgonów w tej grupie wieku), kolejnymi przyczynami zgonów są wady rozwojowe i wrodzone (ponad 19%) oraz nowotwory złośliwe (ponad 18%). Wstępny raport GUS za I półrocze 2020 roku – możesz pobrać tutaj. To tylko suche liczby, ale za każdą z nich, stoi mniejszy lub większy problem. Wyobraź sobie tylko jedną rodzinę, w której rozegrał się prawdziwy dramat i ciężka walka. Tylko jedną. Niestety, to nie są wszystkie zdarzenia, które mogą się przytrafić. Poza wypadkami drogowymi, do najczęstszych należą jeszcze:

 • przewrócenia
 • upadki z wysokości
 • zderzenia z przeszkodą
 • postrzelenia
 • zmiażdżenia
 • zwichnięcia
 • inne zewnętrzne uderzenia w ciało
 • zatrucia
 • ukąszenia
 • pogryzienia
 • oparzenia
 • siła wyższa
 • podtopienia
 • utonięcia
 • samookaleczenia
 • samobójstwa

Wydaje się, że przy samookaleczeniach i samobójstwach, trudno jest mówić o zewnętrznych czynnikach. Nie rozpatrujemy tu jednak warstwy psychologicznej, a mechaniczność procesu uszkadzania ciała. Chodzi o to, że siła działa z zewnątrz na ciało i je uszkadza. Przyczyny wypadku można też rozpatrywać w kategoriach odpowiedzialności. Co lub kto sprawił, lub przyczynił się do powstania wypadku. To temat na inną analizę w celach prewencyjnych. Teraz przejdźmy dalej. Co się dzieje po wypadku? Jakie mogą być następstwa tych wydarzeń? Przyjrzyjmy się skutkom. Można je podzielić według kilku kryteriów.

Jednym z nich jest trwałość skutków fizycznych nieszczęśliwego wypadku w czasie. Na szczęście, najczęściej wypadki rodzą krótkotrwałe skutki. Mam na myśli wszelkie otarcia, uderzenia, skręcania. To te, które po kilku dniach lub tygodniach, odchodzą w zapomnienie i nie zostawiają trwałych fizycznych następstw ani śladów. W chwili wypadku jest ból i cierpienie. W czasie leczenia sporo niewygody i dyskomfortu psychicznego. Gips, ortezy, temblaki, bandaże i plastry – to codzienność po wypadkach. Ostatecznie jednak człowiek powraca do sprawności sprzed wypadku. Nie ma fizycznego śladu po zdarzeniu. Zostaje tylko wspomnienie. Przykładem tu może być złamanie kończyny, która po kilku tygodniach od wypadku zrasta się prawidłowo. Niestety, część wypadków pozostawia trwałe następstwa – jak np. skomplikowane złamania, które bezpowrotnie ograniczają funkcjonowanie danej części ciała, lub utrata kończyny czy innej części ciała. To niestety skutki trwałe – odczuwalne do końca życia.

Innym przykładem trwałego następstwa, może być blizna. Blizna nie ogranicza sprawności fizycznej ciała. Może jednak być źródłem cierpień psychicznych. W zależności od rodzaju i miejsca blizny – może być różnie. Docieramy tym przykładem do trwałości skutków psychologicznych / mentalnych nieszczęśliwego wypadku w czasie. Wypadek wcale nie musi się źle skończyć dla ciała, żeby zostawił silny ślad w psychice. Coraz więcej rodziców ma świadomość, że po wypadku może pojawić się konieczność wizyty u psychologa.

Profesjonalny psycholog potrafi ocenić kondycję mentalną po zdarzeniu. Wie, jak pomóc tak, aby po wypadku w pamięci pozostały lekcje i wzmocnienia osobowości, a nie traumy, żale, strach czy smutek. Dotyczy to także najbliższego otoczenia ofiary wypadku (rodzice, rodzeństwo). W przypadku np. blizny na twarzy, która zostanie na całe życie – bardzo ważna jest warstwa mentalna. Odpowiednia interwencja psychologiczna może uchronić przed niską samooceną w przyszłości lub innymi niepożądanymi skutkami w psychice człowieka.

Innym istotnym kryterium, jest kryterium finansowe. Czyli jakie czekają na mnie dodatkowe wydatki finansowe związane z wypadkiem? Wypadek to najczęściej dodatkowe wydatki. Okazuje się, że pojawiają się one w obszarach, o których wcześniej byśmy nie pomyśleli. Kilka przykładów:

• koszty opatrunków i lekarstw
• koszty wizyt u prywatnych lekarzy i specjalistycznego leczenia
• koszty dojazdów i hoteli związanych z leczeniem
• koszty protez, kul, wózków
• koszty korepetycji
• koszty fizjoterapii i rehabilitacji
• koszty przystosowania mieszkania w przypadku trwałego inwalidztwa
• koszty opieki psychologicznej dla poszkodowanego
• koszty opieki psychologicznej dla rodziny
• koszty dodatkowej opieki nad poszkodowanym

Łącznie wydatki mogą urosnąć do kilkudziesięciu tysięcy złotych lub więcej. O ile ktoś ma pieniądze – może spać spokojnie. Większość jednak nie dysponuje takimi pieniędzmi od ręki. Nie zawsze też, możemy zaspakajać swoje roszczenia z polisy sprawcy wypadku. Czasami to poszkodowany jest winny.

Ubezpieczenie szkolnych wycieczek zagranicznych

To ubezpieczenie dla wycieczek organizowanych przez placówki edukacyjne – jest obowiązkowe. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki w § 7 pkt. 2.

W przypadku wycieczki organizowanej za granicą szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów. pobierz

Wynika to między innym z tego, że oprócz wypadków – za granicą zdarzają się zachorowania. O ile w Polsce każdy uczeń polskiej szkoły ma darmowe świadczenie medyczne, o tyle za granicą jest inaczej. W krajach Unii Europejskiej dla posiadaczy karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) każdy pacjent ma świadczenia na takich zasadach jakie funkcjonują w konkretnym kraju. W wielu państwach Unii część świadczeń medycznych jest po prostu dodatkowo płatna. Tę różnicę właśnie uzupełnia polisa. Dodatkowo polisy zawierają koszty transportu medycznego do Polski, a także przewóz zwłok.

Najczęściej popełniane błędy przez organizatorów wycieczek:

 • Kierownik wycieczki szuka najtańszej oferty – ubezpieczenie można zawrzeć już nawet za 30 groszy od osoby. Należy jednak wiedzieć, że suma ubezpieczenia jest śmiesznie niska. Odszkodowanie za 1% uszczerbku wynosi 10 zł. Przypomina to sytuację, w której klient udaje, że płaci składkę, a firma udaje, że ubezpiecza. Jak z tego wybrnąć? Ustalić minimalną kwotę za 1% uszczerbku na poziomie nie niższym niż np. 100 zł.
 • Kierownik wycieczki sądzi, że ubezpieczenie dotyczy każdego wypadku, jaki zdarzy się na wycieczce. Nie – to nie jest prawda. Wszystkie warunki ubezpieczenia, w każdej firmie ubezpieczeniowej, mają wyłączenia odpowiedzialności. Nie ma ubezpieczeń od wszystkiego.
 • Kierownik wycieczki uważa, że do ubezpieczenia potrzebna jest lista uczestników. Nie ma takiej potrzeby. Są firmy, które wystawiają takie polisy bez listy uczestników – tzw. polisa bezimienna.
 • Kierownik wycieczki zakłada, że ubezpieczenie uczestników wycieczki jest obowiązkowe. To prawda – jest obowiązkowe, ale tylko dla wycieczek zagranicznych. Dla wycieczek krajowych, takie ubezpieczenie jest dobrowolne. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki w § 7 pkt. 2.: „W przypadku wycieczki organizowanej za granicą szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów”.

Sprawdzamy za Ciebie dla Ciebie. Bądź PEWNY.PL

Sprawdź, jak łatwo ubezpieczyć wycieczkę online i jak niewiele to kosztuje:

SPRAWDŹ
Interesujące? Udostępnij!