Ubezpieczyciel

Przedsiębiorstwo posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, tj. wykonywania czynności związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych; w Polsce ubezpieczyciel może prowadzić swoją działalność w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych; Ubezpieczyciele z innych krajów, po spełnieniu odpowiednich wymagań, również mogą prowadzić w Polsce działalność.

Interesujące? Udostępnij!