Autocasco krótkoterminowe

Czy możliwe jest ubezpieczenie pojazdu np. na 5 dni w pełnym zakresie?

 

Tak – jest to możliwe. Można wykupić polisę z dowolnym zakresem ochrony nawet na 1 dzień. Co więcej – składka ubezpieczeniowa będzie wynikała z podzielenia rocznej składki na 365. Po co stosować takie polisy? Przede wszystkim, gdy pożyczamy prywatnie od kogoś pojazd, który nie posiada Auto Casco. Wyobraź sobie, że masz zaplanowany wyjazd, a Twoje auto ulega awarii. Musisz pilnie pożyczyć inny samochód. Jeżeli masz możliwość i Cię stać – możesz pojazd wynająć z wypożyczalni, ale to spory wydatek. W grę zaczyna wchodzić pożyczenie pojazdu od życzliwych znajomych. Jak zabezpieczyć się przed szkodami? Wystarczy ubezpieczyć pojazd na czas naszego używania.

Jak skutecznie i tanio wykupić AC krótkoterminowe?

 

  • Zawierasz polisę roczną z 14 dniowym terminem płatności
  • W ciągu 30 dni od zakupu – pisemnie odstępujesz od umowy.
  • Rozliczasz z zakładem ubezpieczeń składkę tylko za tyle dni ile minęło od początku polisy do dnia w którym odstąpiłeś od umowy.

 

Okazuje się, że niewielu agentów stosuje ten mechanizm. Jest on całkowicie legalny i zgodny z prawem. Są dwie prawne możliwości.

Pierwsza wynika  z zapisów Kodeksu Cywilnego w którym artykuł 812 paragraf 4 mówi:

„Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.”

Druga możliwość to odstąpienie od umowy zawartej na odległość gdzie podstawą prawną jest Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w której artykuł 40 mówi:
„1.Konsument, który zawarł na odległość umowę o usługi finansowe, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy przed zawarciem na odległość umowy o usługi finansowe ust. 3, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 4.
2.W przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy przed zawarciem na odległość umowy o usługi finansowe ust. 3, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.”

Ile to kosztuje?

 

Składka wynosi 1/365 rocznej składki za każdy dzień obowiązywania polisy. Przykładowo, gdy roczne ubezpieczenie kosztuje 2 500 zł – to krótkoterminowe AC kosztuje 2500 zł podzielić na 365 dni = niecałe 7 zł dziennie. W praktyce mogłoby to chronologicznie wyglądać tak:

 

  • 1 czerwca zawierasz polisę ze składką roczną 2 500 zł
  • 14 czerwca termin opłacenie składki
  • 20 czerwca – odstępujesz od umowy
  • Gdy składkę zapłaciłeś przed datą odstąpienia – Zakład Ubezpieczeń zwróci Ci składkę.
  • Gdy składki nie zapłaciłeś – będziesz zobowiązany do zapłaty składki tylko za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w wysokości 2500 zł/ 365 dni x 20 dni = 136,99 zł + ustawowe odsetki za 6 dni 0,22 zł = 137,21 zł
  • WAŻNE!!! Niezapłacenie składki w terminie, nie pozbawia Cię ochrony, a jedynie zobowiązuje Cię do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę.

A co z OC?

 

Czy powinniśmy kupować OC na pożyczony pojazd i po co to w ogóle robić? Po pierwsze – po to by uchronić właściciela pojazdu od utraty zniżek, po drugie – aby wpisać się w polisę jako posiadacz (nie właściciel) pojazdu. Skoro pożyczamy od kogoś pojazd na 5 dni i chcemy dobrze zabezpieczyć polisą pojazd – OC to koszt kilku złotych dziennie. Tutaj wykorzystujemy mechanizm możliwości wypowiedzenia polisy OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia.

Podsumowanie

Do 30 dni od zawarcia polisy mamy prawo od niej odstąpić. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek się z nami rozliczyć co do dnia. Nawet jeśli wystąpi zdarzenie za które zostanie wypłacone odszkodowanie. Musimy jednak pamiętać, aby w terminie złożyć wymagane dokumenty.

Dokumenty do pobrania

Druk wypowiedzenia OC – WORD lub PDF

Druk odstąpienia od umowy ubezpieczenia – Kodeksowy – WORD lub PDF

Druk odstąpienia od umowy zawartej na odległość – WORD lub PDF

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych PDF

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej WORD lub PDF

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym PDF

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym PL-EN PDF

Taryfikator Mandatów 2022 – PDF

 

 

Interesujące? Udostępnij!