Ubezpieczenie hotelu, pensjonatu lub podobnego obiektu.

Jak najlepiej ubezpieczyć pensjonat lub hotel? Co każdy właściciel hotelu czy pensjonatu wiedzieć powinien? Jeśli jesteś właścicielem pensjonatu lub prowadzisz hotel, to na pewno nie raz zdarzyły się różne wypadki w twoim obiekcie: np. zaginęło wyposażenie pokoju i naraziło Cię to na dodatkowe koszty, które zwykle pokrywa ubezpieczenie pensjonatu czy hotelu, goście zatruli się jedzeniem, które serwujesz, ukradziono samochód z parkingu przy hotelu. Co powinno zawierać ubezpieczenie hotelu lub pensjonatu?

Co warto wziąć pod uwagę i dlaczego warto mieć ubezpieczenie hotelu lub pensjonatu? Oto 3 najważniejsze elementy:

1. Ubezpieczenie Twojego mienia, gdy masz ubezpieczenie pensjonatu lub hotelu

Twoje mienie to nieruchomości, czyli budynki, budowle, obiekty małej architektury, wyposażenie, środki obrotowe w zakresie „all risk”, które możesz objąć ubezpieczeniem pensjonatu lub ubezpieczeniem hotelu.

Zakres ubezpieczenia hotelu lub ubezpieczenia pensjonatu powinien zawierać, oprócz standardowych zapisów, dodatkowo następujące klauzule:

 • rozmrożenia (na wypadek, gdy awaria urządzenia lub przerwa w zasilaniu doprowadzi do rozmrożenia artykułów żywnościowych)- jeśli posiadasz ubezpieczenie hotelu lub pensjonatu, nie musisz się martwić o koszty,
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku – nasze ubezpieczenie pensjonatu lub hotelu pokryje Twoje straty,
 • ubezpieczenie mienia w pieczy (pożar lub zalanie w hotelu może zniszczyć lub uszkodzić mienie Twoich gości),
 • ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 • inne dodatkowe rozszerzenia w zależności od potrzeb i możliwości finansowych.

2. Ubezpieczenie pensjonatu lub hotelu od odpowiedzialności cywilnej

Będzie ono obejmowało swoją ochroną między innymi:

 • odpowiedzialność za rzeczy gości, które zaginą z pokoju hotelowego,
 • odpowiedzialność za szkody powstałe na placach zabaw i na terenie obiektu,
 • odpowiedzialność za potencjalne zatrucia, gdy hotel prowadzi restaurację lub nawet jeśli tylko sprzedaje cokolwiek do jedzenia lub picia np. w barze,
 • odpowiedzialność za pozostawione pojazdy gości na parkingu strzeżonym,
 • odpowiedzialność Twoją jako pracodawcy w stosunku do Twoich pracowników.

Pamiętaj, że prowadząc hotel lub podobny obiekt, Twoja odpowiedzialność nie ogranicza się jedynie do przypadków, gdy klient udowodni Ci winę. Jeżeli Twojemu klientowi zginie coś w pokoju, to nawet jeśli Ty nie ponosisz za to winy, to zgodnie z prawem ponosisz za to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Klient Tobie zgłasza, że zginął mu z pokoju laptop. Jeżeli klient zamknął pokój na klucz i wszystkie okna – Ty nie uwolnisz się od odpowiedzialności, nawet wtedy gdy nie ma śladów włamania. Prowadząc hotel pensjonat lub podobny obiekt, podlegasz całej masie ustaw, rozporządzeń i innych uregulowań prawnych.

W kwestii ubezpieczeń większość właścicieli przyjmujących gości, robi duże oczy, gdy czyta zapisy art. 849 kodeksu cywilnego, który w § 1 mówi: „Zakres obowiązku naprawienia szkody przez utrzymującego zarobkowo hotel lub podobny zakład w wypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych ogranicza się, względem jednego gościa, do wysokości stokrotnej należności za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za jedną dobę. Jednakże odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekraczać pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności.” Co to w praktyce oznacza dla właściciela hotelu? Że jak klient zapłacił za dobę hotelową 100 zł za osobę, to hotel odpowiada do 100 krotności tej ceny za zaginione lub zniszczone przedmioty gościa – czyli do 10 000 zł lub do 50 krotności za jedną rzecz – czyli 5 000 zł.

3. Ubezpieczenie utraconych zarobków

W przypadku zalania lub pożaru, część Twoich pokoi może być wyłączona z użytkowania na jakiś czas. Może to spowodować utratę dochodów. To też możesz ubezpieczyć.

Jak sprawdzić jaką masz polisę?

Wielu właścicieli posiada wadliwe polisy, które nie chronią ich w wielu przypadkach. Jeśli chcesz abyśmy przeprowadzili audyt ubezpieczenia Twojego pensjonatu, hotelu – skontaktuj się z nami TUTAJ.

Jaki jest koszt dobrego ubezpieczenia hotelu lub pensjonatu?

Koszt ubezpieczenia zależy między innymi od wielkości i wartości obiektu, ilości pokoi, rocznych obrotów, historii zdarzeń szkodowych w przeszłości itd. Jeżeli chcesz poznać jakie są możliwości ubezpieczenia Twojego obiektu skontaktuj się z nami TUTAJ.

 

 

 

 

Interesujące? Udostępnij!