Ubezpieczenie OC informatyka, ubezpieczenie IT

Tutaj sprawdzisz i dowiesz się, kto i kiedy powinien mieć polisę OC informatyka, programisty czy konsultanta IT, a kto nie powinien w ogóle się nią interesować. Dostaniesz konkretne informacje i sprawdzisz, czy to dotyczy Ciebie, czy może nie.

Czy, po co i jakie ubezpieczenie IT?

Punktem wyjściowym w analizie odpowiedzi na powyższe pytanie będzie parę czynników. 

4 fakty dotyczące ubezpieczenia OC informatyka:

 • Nie wszyscy informatycy potrzebują polisę OC.
 • Nie ma polis od wszystkiego.
 • Droższa polisa nie zawsze znaczy lepsza.
 • Większość informatyków słabo zna się na ubezpieczeniach.

Kto musi mieć polisę OC informatyka?

Matryca / mapa powinności – sprawdź czy polisa OC informatyka jest dla Ciebie?

pewny.pl-model-kartezjanski

Pierwsza ćwiartka – czyli nie chcę, ale muszę – który specjalista IT musi mieć polisę OC?

Każdy, kto jest zmuszony w umowie np. B2B przez swojego zleceniodawcę. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to w ogóle nie warto się zastanawiać, czy wykupić polisę. Jeśli chcesz mieć ten kontrakt – kup polisę.

Jaką polisę kupić w takiej sytuacji?

Taką, która będzie spełniała minimalne kryteria twojego zleceniodawcy, oraz będzie najtańsza na rynku. To twoje minimum. Przeanalizowaliśmy rynek i pomożemy ci znaleźć najtańsze rozwiązanie TUTAJ. To analogiczna sytuacja do tej, kiedy nie ma sensu zastanawiać się nad kupnem ubezpieczenia OC po zakupie samochodu. Chcę mieć auto – muszę kupić OC. Możesz też kupić polisę z rozszerzeniami o różne klauzule i z innym szerszym zakresem ochrony. Wszystko zależy od Ciebie i od twojej świadomości i tego jak szacujesz ryzyko.

A dlaczego twój kontrahent wymaga od Ciebie ubezpieczenia?

Powody są zupełnie inne, niż sądzisz. Pracodawca nie chroni siebie, tylko zazwyczaj Ciebie. Firmy zatrudniające informatyków zazwyczaj posiadają własną polisę OC. W przypadku, gdy wyrządzą swojemu klientowi szkodę – nie ważne, czy twoimi czy swoim rękami – są chronione. Problem w tym, że ich firma ubezpieczeniowa, po tym jak wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, ma prawo je odzyskać od sprawcy. Jeżeli sprawcą jesteś Ty – obciąży Ciebie. Jeśli masz swoją polisę – jesteś spokojny, jeśli nie – możesz za to słono zapłacić. Mówi o tym Kodeks cywilny Art. 828 – Regres ubezpieczeniowy: „Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela.”

Druga i trzecia ćwiartka – czyli chcę mieć ochronę, bez względu na to, czy muszę

Jeśli jesteś świadomy zagrożeń wynikających z tego, co robisz zawodowo – sprawdź oferty dla siebie TUTAJ.

Czwarta ćwiartka – nie muszę i nie chcę się ubezpieczać

Niektórzy specjaliści IT nie wierzą w ubezpieczenia z powodu braku zaufania do całej branży. Uważają, że Zakłady Ubezpieczeń robią wszystko, aby w przypadku jakiegoś zdarzenia nie wypłacić odszkodowania. Na taki wizerunek przez lata zapracowała sobie, niestety, cała branża. Zachowywała się trochę jak kierowcy, którzy łamią przepisy z nadzieją, że nie zostaną złapani. Jednak odkąd jesteśmy w UE z roku na rok to się bardzo mocno zmienia. Komisja Nadzoru Finansowego pilnuje, aby umowy były zawierane i realizowane prawidłowo. Coraz mniej jest miejsca dla „piratów” wśród firm ubezpieczeniowych.

Przeczytaj fakty, które warto znać, a od razu zrozumiesz, jak to działa:

 1. Wg Polskiej Izby Ubezpieczeń w Polsce każdego dnia roboczego wypłacane jest 179 100 000 zł odszkodowań – tak to nie pomyłka – CODZIENNIE! – SPRAWDŹ
 2. Nie ma ubezpieczeń od wszystkiego – zawsze są zdarzenia wyłączone z ubezpieczenia.
 3. Szkody dobrze wypłacone nie są nagłaśniane. Najczęściej słyszymy narzekanie, gdy klient jest niezadowolony, a to jedynie marginalne kilka procent ogółu.
 4. Sporo polis jest źle zawartych, bo albo agent nie był wystarczająco dobry, albo klient oszczędzał na polisie, a czasem i jedno i drugie.
 5. Źle przeprowadzona, albo wcale nie zrobiona analiza potrzeb klienta, to najczęstsza przyczyna rozczarowań po szkodzie
 6. KNF nakłada kary pieniężne na ubezpieczycieli w przypadku, gdy systemowo lub pojedynczo łamią standardy i umowy.
 7. Istnieje instytucja Rzecznika Finansowego, która regularnie monitoruje i wychwytuje nieprawidłowości Zakładów Ubezpieczeń i innych podmiotów rynku finansowego.
 8. Pojawiły się kancelarie odszkodowawcze, które wiedzą, jak rozmawiać z ubezpieczycielem i zwiększyć odszkodowanie.

Nikt nie lubi, jak robi się go w balona. Dlatego warto wcześniej sprawdzić, czy i jaką ochronę warto mieć.

Jak sprawdzić czy powinienem wykupić polisę – czyli co mi grozi?

Warto wziąć pod uwagę mapę potencjalnego ryzyka. Taka mapa to odpowiedź na pytanie: Co przez moje działania lub zaniechania może się stać moim kontrahentom i jakie to może rodzić skutki finansowe? Większość nie wie, lub ma tę mapę bardzo zawężoną. Ryzyko odpowiedzialności prawnej zależy przede wszystkim od sposobu świadczenia usług, tj.:

 1. usługi świadczone przez informatyków w ramach stosunku pracy rodzą odpowiedzialność na podstawie m.in art.119 KP (w razie wyrządzenia szkody nieumyślnie pracownik odpowiada do wysokości kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody);
 2. usługi świadczone na podstawie umowy B2B to:
 • pełna odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy bez żadnych ograniczeń kwotowych ani przedmiotowych (np. ograniczenie tylko do spowodowania strat rzeczywistych bez utraconych korzyści). Regulują to przepisy art. 471 i nast. KC;
 • odpowiedzialność za czyny niedozwolone (art. 415 KC). Dotyczy to przypadków naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. naruszenie obowiązku ochrony danych wrażliwych;
 • odpowiedzialność za usterki utworu wynikająca z art. 55 Prawa autorskiego, przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (tj. art. 556 i nast. KC).

Podsumowując – jeśli masz umowę o pracę – twoja odpowiedzialność to 3 pensje. Jeśli jednak wykonujesz swoją pracę i rozliczasz się z twoim kontrahentem inaczej – roszczenia nie mają ograniczeń.

Kto powinien się zastanowić?

Jeżeli Twoim kontrahentem jest inna firma, a Ty działasz na jej zlecenie jako JDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), to pamiętaj:

„…z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania.” – to fragment art. 828 z Kodeksu cywilnego

Co to dla Ciebie oznacza?

Jak już wcześniej pisaliśmy, firmy zatrudniające informatyków zazwyczaj posiadają własną polisę OC i w przypadku wyrządzenia szkody są chronione. Problem w tym, że ich firma ubezpieczeniowa po tym, jak wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, ma prawo je odzyskać od sprawcy. Jeżeli sprawcą jesteś ty, obciąży Ciebie. Jeśli masz swoją polisę, możesz spać spokojnie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności informatyka

Informatyk to tak szerokie określenie, że dotyczy niemal wszystkich osób, które wykonują usługi zawodowe w branży IT. Przykładowo, mogą to być programiści, developerzy, graficy komputerowi, analitycy IT, testerzy IT, administratorzy bezpieczeństwa informacji baz danych lub sieci informatycznych itp. Można ich określić ogólnie mianem specjalistów ds. informatyki lub konsultantów IT. Usługi te mogą polegać na:

 • projektowaniu, specyfikowaniu, modyfikacji lub instalacji oprogramowania na zlecenia klienta,
 • projektowaniu stron www,
 • testowaniu oprogramowania,
 • projektowaniu infrastruktury komputerowej,
 • dostawie oprogramowania firm trzecich,
 • zarządzaniu projektami wdrożeń informatycznych,
 • doradztwie lub szkoleniu w zakresie informatyki,
 • usługach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych klienta,
 • szkoleniach w zakresie oprogramowania lub sprzętu,
 • innych wyżej nie wymienionych usługach.

 

Przykładowe szkody mogące wystąpić w OC zawodowym informatyka:

 • Błąd w kodzie oprogramowania, który ujawnił się dopiero po instalacji programu i rozpoczęciu w nim pracy, w związku z czym zleceniodawca wystąpił o odszkodowanie (np. program dla sklepu online – błąd w oprogramowaniu spowodował pomyłki w zamówieniach klientów sklepu).
 • Utrata danych firmowych klienta (np. zamówień, zleceń, bazy klientów) podczas prac serwisowych/wdrożeniowych na programie/sprzęcie IT, w związku z czym zleceniodawca występuje o zwrot kosztów odtworzenia utraconych danych.
 • Upublicznienie danych finansowych/osobowych klienta (dane poufne lub tajne) podczas błędu, np. przy reinstalacji systemów bezpieczeństwa (ogólnodostępna możliwość pobrania treści finansowych z kontraktów lub danych osobowych pracowników klienta), poprzez co mogą pojawić się roszczenia o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa lub kontrola UODO i dalsze postępowanie administracyjne.

Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności:

 • Okoliczności znane przed początkiem okresu ubezpieczenia.
 • Roszczenia podmiotów powiązanych, dominujących lub zależnych.
 • Mechaniczna lub elektryczna awaria sprzętu.

Składka ubezpieczeniowa zależy od:

 • sumy ubezpieczenia
 • szacowanych przychodów za rok bieżący,
 • przychodów za rok poprzedni,
 • formy prowadzonej działalności,
 • wysokości wybranego udziału własnego,
 • daty rozpoczęcia działalności,
 • jurysdykcji prawnej (czy Unia Europejska, czy kraje europejskie poza Unią, czy może USA),
 • informacji, czy w ciągu ostatnich 5 lat wystąpiły roszczenia oraz czy Ubezpieczonemu są znane okoliczności mogące spowodować takie roszczenie.

Szybko sprawdź składkę, jeśli:

Taryfa OC Findia
 • Prowadzisz własną działalność gospodarczą.
 • Osiągasz obrót poniżej 1 250 000 zł rocznie.
 • Nie zatrudniasz pracowników.

 

 • Suma ubezpieczenia 500 000 zł
 • Zakres terytorialny to Europejski obszar gospodarczy

 

Składka roczna wynosi 1 350 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 

 • Suma ubezpieczenia 1 000 000 zł
 • Zakres terytorialny to Europejski obszar gospodarczy

 

Składka roczna wynosi 1 593 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 

 • Suma ubezpieczenia 2 000 000 zł
 • Zakres terytorialny to Europejski obszar gospodarczy

 

Składka roczna wynosi 1 782 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 

 

 • Suma ubezpieczenia 3 000 000 zł
 • Zakres terytorialny to Europejski obszar gospodarczy

 

Składka roczna wynosi 2 529 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 

 • Suma ubezpieczenia 4 000 000 zł
 • Zakres terytorialny to Europejski obszar gospodarczy

 

Składka roczna wynosi 2 768 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 

 • Suma ubezpieczenia 5 000 000 zł
 • Zakres terytorialny to Europejski obszar gospodarczy

 

Składka roczna wynosi 3 075 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 

 • Suma ubezpieczenia 10 000 000 zł
 • Zakres terytorialny to Europejski obszar gospodarczy

 

Składka roczna wynosi 4 459 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 

 

 • Suma ubezpieczenia  500 000 zł
 • Zakres terytorialny cały świat z wyłączeniem USA i Kanady

 

Składka roczna wynosi 1 634 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 

 

 • Suma ubezpieczenia  1 000 000 zł
 • Zakres terytorialny cały świat z wyłączeniem USA i Kanady

 

Składka roczna wynosi 1 752 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 

 

 • Suma ubezpieczenia  2 000 000 zł
 • Zakres terytorialny cały świat z wyłączeniem USA i Kanady

 

Składka roczna wynosi 1 960 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 

 • Suma ubezpieczenia  3 000 000 zł
 • Zakres terytorialny cały świat z wyłączeniem USA i Kanady

 

Składka roczna wynosi  2 782 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 

 • Suma ubezpieczenia  4 000 000 zł
 • Zakres terytorialny cały świat z wyłączeniem USA i Kanady

 

Składka roczna wynosi  3 045 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 

 • Suma ubezpieczenia  5 000 000 zł
 • Zakres terytorialny cały świat z wyłączeniem USA i Kanady

 

Składka roczna wynosi  3 383 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 

 • Suma ubezpieczenia  10 000 000 zł
 • Zakres terytorialny cały świat z wyłączeniem USA i Kanady

 

Składka roczna wynosi  4 905 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 

 • Suma ubezpieczenia  500 000 zł
 • Zakres terytorialny cały świat

 

Uwaga - obroty z USA nie mogą być wyższe niż 70% całego obrotu

 

Składka roczna wynosi  2 228 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 

 • Suma ubezpieczenia  1 00 000 zł
 • Zakres terytorialny cały świat

 

Uwaga - obroty z USA i/lub Kanada nie mogą być wyższe niż 70% całego obrotu

 

Składka roczna wynosi  2 390 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 

 

 • Suma ubezpieczenia  2 00 000 zł
 • Zakres terytorialny cały świat

Uwaga - obroty z USA i/lub Kanada nie mogą być wyższe niż 70% całego obrotu

 

 

Składka roczna wynosi  2 673 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 

 • Suma ubezpieczenia  3 00 000 zł
 • Zakres terytorialny cały świat

 

Uwaga - obroty z USA i/lub Kanada nie mogą być wyższe niż 70% całego obrotu

 

Składka roczna wynosi  3 794 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 

 • Suma ubezpieczenia  4 00 000 zł
 • Zakres terytorialny cały świat

 

Uwaga - obroty z USA i/lub Kanada nie mogą być wyższe niż 70% całego obrotu

 

Składka roczna wynosi  4 152 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 • Suma ubezpieczenia  5 00 000 zł
 • Zakres terytorialny cały świat

 

Uwaga - obroty z USA i/lub Kanada nie mogą być wyższe niż 70% całego obrotu

Składka roczna wynosi  4 613 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

 

 • Suma ubezpieczenia  5 00 000 zł
 • Zakres terytorialny cały świat

 

Uwaga - obroty z USA i/lub Kanada nie mogą być wyższe niż 70% całego obrotu

Składka roczna wynosi  6 688 zł

Do każdej polisy doliczana jest opłata polisowa 10% (policy fee)

w przypadku działalności wysokiego ryzyka składka może wzrosnąć o maksymalnie 20%

 

Na liście działalności ryzykownych za które naliczane sa zwyżki mamy:

Data scientist/Big data analyst, Systemy klasy ERP, Programowanie urządzeń przemysłowych / OT lub systemów zarządzania produkcją / Embedded, Sieci IT/OT, Automotive, ML/AI, Bezpieczeństwo systemów IT/OT , Admin/devops/ secops, Testy bezpieczeństwa/ penetracyjne,

 

Jesteś zainteresowany polisą? Wypełnij FORMULARZ

 

Nasza rekomendacja:

Rekomendujemy ubezpieczenie IT, w którym Ubezpieczyciel zobowiązuje się zapłacić za Ubezpieczonego wszelkie kwoty (z włączeniem kosztów i wydatków poniesionych przez poszkodowanego), do zapłaty których Ubezpieczony zostanie prawnie zobligowany w efekcie wniesionego przeciwko niemu roszczeniu, które zostało zgłoszone Ubezpieczonemu i Ubezpieczycielowi po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia, albo w dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń (o ile ma on zastosowanie) i powstało w wyniku uchybienia popełnionego lub rzekomo popełnionego przez Ubezpieczonego lub inną osobę, za którą Ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny, w trakcie świadczenia na podstawie pisemnej umowy, usług zawodowych określonych we wniosku. W zależności od twoich potrzeb i charakteru twojej umowy pomożemy dobrać ci odpowiedni Coverholder LLoyd’s – Ubezpieczenie OC Konsultanta IT.

Interesujące? Udostępnij!