Ubezpieczający a ubezpieczony, uposażony – kto jest kim w umowie ubezpieczenia

Kto to jest ubezpieczający?

Ubezpieczający do osoba fizyczna lub osoba prawna, która zawiera z Zakładem Ubezpieczeń umowę ubezpieczenia. Inaczej mówiąc, to klient ubezpieczyciela. Ubezpieczający to nie zawsze ubezpieczony. Może być nim, ale nie musi. Obowiązkiem ubezpieczającego jest podanie wszelkich znanych mu informacji i okoliczności, o które zapytuje zakład ubezpieczeń, dotyczących przedmiotu ubezpieczenia, oraz zapłata składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczający to ten, który podpisuje polisę.

Kto to jest ubezpieczony?

Ubezpieczony to osoba fizyczna lub prawna, na rzecz której zawarta została umowa ubezpieczenia. Ubezpieczony może być jednocześnie ubezpieczającym, ale nie musi.

Kto to jest uposażony

Uposażony to osoba, która otrzymuje świadczenie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej na życie. Uposażonym w ubezpieczeniu na życie może być osoba fizyczna lub prawna, jak np. bank.

Kto to jest ubezpieczyciel?

Ubezpieczyciel to Zakład Ubezpieczeń, czyli firma ubezpieczeniowa, która w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną w umowie, jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania lub świadczenia.

Ubezpieczający a ubezpieczony – przykład nr 1

Jan Iksński ubezpiecza mieszkanie, w którym mieszka sam – w tym przypadku ubezpieczający i ubezpieczony to ta sama osoba. W umowie ubezpieczenia występują tylko dwie strony:

 • Jan Iksiński – ubezpieczający, który jest również ubezpieczonym;
 • Zakład Ubezpieczeń.

Ubezpieczający a ubezpieczony – przykład nr 2

Jan Iksński ubezpiecza siebie i swoją żonę na wyjazd zagraniczny – w tym przypadku ubezpieczający i ubezpieczony to ta sama osoba, ale mamy jeszcze jedną osobę – Panią Iksińską, która jest ubezpieczona. W umowie ubezpieczenia występują teraz trzy strony:

 • Jan Iksiński – ubezpieczający, który jest również ubezpieczonym,
 • Pani Iksińska – ubezpieczona,
 • Zakład Ubezpieczeń.

Ubezpieczający a ubezpieczony – przykład nr 3

Syn ubezpiecza pojazd zarejestrowany na swojego ojca – w tym przypadku ubezpieczający i ubezpieczony to różne osoby. W umowie ubezpieczenia występują trzy strony:

 • SYN Iksiński – ubezpieczający,
 • OJCIEC Iksiński – ubezpieczony,
 • Zakład Ubezpieczeń.

Ubezpieczający a ubezpieczony – przykład nr 4

Jan Iksński ubezpiecza siebie na życie – w tym przypadku ubezpieczający i ubezpieczony to ta sama osoba, ale mamy jeszcze jedną osobę – Panią Iksińską, która jest uposażona w razie śmieci męża. W umowie ubezpieczenia występują teraz trzy strony:

 • Jan Iksiński – Ubezpieczający, który jest również ubezpieczonym
 • Pani Iksińska – Uposażona
 • Zakład Ubezpieczeń

Ubezpieczający a ubezpieczony – przykład nr 5

Firma posiadająca osobowość prawną ubezpiecza swoich stu pracowników w grupowym ubezpieczeniu. W umowie ubezpieczenia występują trzy strony:

 • Firma – ubezpieczający,
 • Sto osób z rodzinami – ubezpieczeni,
 • Zakład Ubezpieczeń.

Kto płaci składkę?

Składkę płaci zawsze ubezpieczający. Dlatego warto uważać przy podpisywaniu umowy na cudzy rachunek. Ubezpieczyciel do zapłaty składki będzie wzywał zawsze ubezpieczającego.

Kto dostaje odszkodowanie?

Odszkodowanie otrzymuje prawie zawsze ubezpieczony. Wyjątkiem jest np. szkoda z OC komunikacyjnego – wtedy odszkodowania przysługuje poszkodowanemu, który jest osobą spoza umowy ubezpieczenia. Innym przykładem jest ubezpieczenie na życie. W przypadku śmierci ubezpieczonego, odszkodowanie otrzymuje uposażony. Innym wyjątkiem jest sytuacja, w której ubezpieczony zrobił cesję polisy na inną osobę – np. na bank. Takie sytuacje mają miejsce najczęściej przy ubezpieczaniu mieszkania z cesją na bank, bo taki jest wymóg otrzymania kredytu hipotecznego.

Najczęściej spotykany błąd przy zawieraniu polis

W przykładzie nr 3 mamy sytuację, w której osoba, która nie jest właścicielem pojazdu, ubezpiecza go. Część mniej doświadczonych agentów z rozpędu w roli ubezpieczającego wpisuje właściciela pojazdu, chociaż umowę zawiera z kimś innym. To może rodzić wiele nieporozumień i problemów prawnych. Zawsze należy wylegitymować osobę, z którą zawiera się umowę, bo to ona jest odpowiedzialna za zapłatę składki. Znane są przypadki nowonabywców pojazdów, którzy przedłużali polisy na poprzednich właścicieli, bo ci mieli większe zniżki za bezszkodowość. To oczywisty błąd, każdy agent powinien to sprawdzić, ponieważ obowiązuje go odpowiedzialność agenta ubezpieczeniowego i w przypadku wezwania do zapłaty składki, można dochodzić od niego roszczeń.

Podsumowania i wnioski

 • Zanim podpiszesz polisę na cudzy rachunek – pamiętaj, to Ty odpowiadasz za zapłatę składki.
 • Nigdy nie podpisuj się za kogoś – zawsze za siebie.
 • Odszkodowanie nie zawsze przysługuje ubezpieczonemu.

 

Interesujące? Udostępnij!