Uwaga! Kancelarie odszkodowawcze „polują” na poszkodowanych

Kancelarie odszkodowawcze od wielu lat funkcjonują na Polskim rynku bez specjalnych uregulowań prawnych. Wokół ich działalności powstało wiele kontrowersji. Ustawodawca nie uregulował ich bytów w jakiś szczególny sposób. To powoduje ze niektóre kancelarie, wręcz okradają swoich klientów z należnych im pieniędzy.

Na początek ważne oświadczenie:

Jako marka Pewny.PL oraz jako osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne, nie pośredniczymy w kontaktowaniu klientów z żadną kancelarią odszkodowawczą. Pewny. PL jest jedynie pośrednikiem ubezpieczeniowym pracującym na rzecz i w imieniu Towarzystw Ubezpieczeniowych na podstawie posiadanych pełnomocnictw. Poniższy artykuł jest jedynie subiektywną oceną aktualnej sytuacji.

Aby zrozumieć mechanizmy rządzące rynkiem odszkodowań, podzielmy rodzaje szkód na trzy różne sposoby:

1. Podział ze względu na przedmiot szkody:

  • szkody majątkowe – szkody w mieniu,
  • szkody osobowe – szkody na osobie, uszkodzenie ciała, śmierć,
  • szkody finansowe – utracone dochody itd.,
  • pozostałe szkody.

 

2. Podział ze względu na przyczynę szkody:

  • sprawcą szkody jest zidentyfikowana osoba trzecia,
  • nie mamy winnego szkody – siła wyższa, nieszczęśliwy wypadek, lub poszkodowany sam sobie wyrządził szkodę,
  • mamy sprawcę, ale nie potrafimy udowodnić jego winy

 

3. Podział ze względu na potencjalnego płatnika odszkodowania:

  • płatnikiem jest zakład ubezpieczeń,
  • płatnikiem jest wypłacalny podmiot np. UFG, Skarb Państwa, instytucja lub bogata firma,
  • płatnikiem jest niewypłacalny podmiot – np. sprawca zdarzenia bez polisy OC.

 

Uwaga kancelarie odszkodowawcze „polują” na poszkodowanych

Kancelaria odszkodowawcza najchętniej griluje podmioty wypłacalne i duże. Zakłady ubezpieczeń wypłacają odszkodowania w wysokości takiej, jakie muszą i ani złotówki więcej. W przypadku szkód w mieniu – to jest stosunkowo proste do określenia. Naprawa kosztuje tyle, ile kosztuje i wypłaca się odszkodowanie. Tutaj też dochodzi do sporów między ubezpieczycielem a poszkodowanym. Ale zazwyczaj te spory da się dość łatwo rozstrzygnąć. Sprawa się komplikuje, gdy dochodzi do uszkodzenia ciała np. w wypadku komunikacyjnym, a odszkodowanie jest wypłacane z OC sprawcy szkody. Dla kancelarii to niezły kąsek, bo zadośćuczynienia sięgają czasem setek tysięcy, a prowizje kancelarii sięgają nawet powyżej 40%. Ostrzegamy, aby mieć oczy dookoła głowy, bo niektóre umowy jakie podsuwane są poszkodowanym, to …. legalne oszustwo. Tak oszustwo, chociaż legalne – jak kiedyś lichwa.


Wiedza to przewaga – zdobądź ją z nami:

Życie jest wartościowe – PRAWDA
Dwa miliony euro na leczenie – CIEKAWE
Zalanie mieszkania – SPRAWDZAM
Każdy kierowca powinien to wiedzieć – CZYTAM

 

Interesujące? Udostępnij!