OC biura rachunkowego – najczęściej spotykany błąd

Odpowiedzialnosc agenta ubezpieczeniowego

Obowiązkowe OC biura rachunkowego nie obejmuje wszystkich klientów biura. Dlaczego część księgowych ma „pustą” polisę obowiązkowego OC? Jaką polisę warto wykupić? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Obowiązkowe OC biura rachunkowego nie chroni JDG

Część księgowych i właścicieli biur rachunkowych tkwi w przekonaniu, że jeśli wykupili obowiązkowe OC, to oni i ich klienci są chronieni. Nic bardziej mylnego. Dlaczego? Standardowe biuro rachunkowe w lwiej części obsługuje klientów, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG). Niestety, obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych dotyczy jedynie tych klientów biur, którzy prowadzą księgi rachunkowe. Przy JDG nie prowadzi się ksiąg rachunkowych, a jedynie tzw. księgi uproszczone, zatem obowiązkowe OC ich nie obejmuje.

Biuro z bezużyteczną polisą OC

Można sobie wyobrazić księgową, która prowadzi biuro rachunkowe obsługujące 50 jednoosobowych działalności gospodarczych i żadnej spółki. Posiada obowiązkową polisę OC, która nigdy nie zadziała. Niesamowite, ale prawdziwe.

Pełna polisa OC biura rachunkowego – co powinna zawierać?

Biuro rachunkowe zazwyczaj nie jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Jeżeli obsługuje JDG, powinno dodatkowo rozszerzyć obowiązkowe ubezpieczenie OC o następujące czynności:
  1. Prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg podatkowych (tzw. księgowość uproszczona) i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie.
  2. Prowadzenie doradztwa kadrowego, w tym płace i rozliczenia z ZUS.
  3. Sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
  4. Reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Jak powinna wyglądać polisa odpowiedzialnego księgowego?

1. Ubezpieczenie OC obowiązkowe z Sumą Gwarancyjną 10 tys. euro wynikające z właściwego Rozporządzenia Ministra Finansów,

2. Rozszerzone obowiązkowe OC o dobrowolne klauzule:
  • Ubezpieczenie OC dobrowolne pełniące funkcję uzupełniającą i nadwyżkową.
  • Sumy Gwarancyjne do wyboru: 50 tys. zł, 100 tys. zł, 200 tys. zł, 500 tys. zł i nawet 1 mln zł.

Warto też użyć klauzul dodatkowych:

• pokrycie kosztów obrony,
• naruszenie poufności,
• zniesławienie lub znieważenie,
• odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia,
• utrata dokumentów,
• pokrycie kosztów obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym i administracyjnym,
• rażące niedbalstwo.

Koniecznie należy dopisać:

  • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych i inne doradztwo kadrowe,
  • odpowiedzialność karno-skarbowa ubezpieczonego,
  • odpowiedzialność cywilna i administracyjna ubezpieczonego za naruszenie przepisów RODO oraz pokrycie szkód cyber.

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić TUTAJ

Interesujące? Udostępnij!